Kako izboljšati branje osnovnošolskih otrok?

Predvideno število ur izvajanja programa 3 pedagoške ure.
Oblike izvajanja programa

1,5 šolske ure predavanja + 1,5 šolske ure delavnic.

Ciljna skupina

Učitelji OŠ in starši otrok.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Jih ni.

Cilji programa
  • Spoznati razvoj bralnih zmožnosti otroka v osnovni šoli in konkretne strategije pomoči otrokom, ki imajo težave z branjem.
  • Spoznati nekaj konkretnih pristopov za izboljšanje bralne motivacije.
  • Razvoj bralnih zmožnosti otrok v posameznih triletjih OŠ in kritične točke v tem razvoju.*
  • Načini pomoči otrokom pri branju v posameznih obdobjih šolanja.
  • Prikaz različnih strategij za izboljšanje tekočnosti branja in bralnega razumevanja.
  • Kako izboljšati motivacijo za branje?

* V programu se bo smiselno prepletalo predavanje s praktičnimi primeri in delavnicami.

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!