Skrivnosti učinkovitega branja

Predvideno število ur izvajanja programa 3 pedagoške ure.
Oblike izvajanja programa

1,5 šolske ure predavanja + 1,5 šolske ure delavnic.

Ciljna skupina

Mladostniki (od 15. leta dalje) in odrasli.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Jih ni, le ljubezen do branja.

Cilji programa
  • Spoznati različne vrste branja (tiho – glasno; branje s preletom – poglobljeno branje) in njihovo uporabnost v vsakodnevnem življenju.
  • Praktično preizkusiti lastne bralne zmožnosti pri posameznih vrstah branja.
  • Spoznati tehnike za sproščanje utrujenih oči.
  • Kaj določa bralno učinkovitost (hitrost in razumevanje; najpogostejše napake pri branju)?*
  • Vrste branja (tiho – glasno; informativno – študijsko).
  • Preveriti lastne bralne zmožnosti pri posameznih vrstah branja.
  • Tehnike za sproščanje oči pri branju.

* V programu se bo smiselno prepletalo predavanje s praktičnimi primeri in delavnicami.

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!