Deset korakov do uspešno odpisanega eseja

Predvideno število ur izvajanja programa 14 pedagoških ur.
Število udeležencev v programu Manjša skupina (minimalno 6 udeležencev).
Oblike izvajanja programa

Priprave bo izvajala profesorica slovenskega jezika in književnosti z opravljenimi usposabljanji.

Ciljna skupina

Dijaki, ki bi se radi dobro in kvalitetno pripravili na pisanje maturitetnega eseja.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Program je namenjen dijakom, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 pristopili k pisanju maturitetnega eseja pri slovenščini.

Obvezne priloge pri vpisu

Jih ni.

Kraj in čas izvajanja

Preko spleta (platforma ZOOM).

Tematska izhodišča

Državna predmetna komisija za slovenščino za splošno maturo je za šolsko leto 2021/2022 za šolski esej pri pisnem delu izpita splošne mature iz slovenščine razpisala temarski sklop V SVETU BLIŠČA IN BEDE.

Za besedili, ki ju morajo dijaki prebrati in poznavati, sta bili izbrali naslednji literarni deli

 • Andrej Hieng: Čudežni Feliks in
 • F. Scott Fitzgerald: Veliki Gatsby.

V programu Deset korakov do uspešno odpisanega eseja se bodo udeleženci naučili izraziti, utemeljiti in napisati svoje mnenje o prebranih romanih. To je sposobnost, ki se je da z vajo naučiti in/ali izboljšati. Ključ do uspešno napisanega maturitetnega eseja je namreč dobra priprava, zato vam ponujamo vodene priprave na maturo iz slovenščine.

Nekaj okvirnih tematskih izhodišč: 

 1. skupno branje;
 2. razpravljanje o prebranem, deljenje razmišljanj in diskutiranje z udeleženci;
 3. seznanitev z vsebino, s poznavanjem ozadja obeh književnih del, razlaga tematskega sklopa;
 4. razumevanje vsebine in poimenovanje tem, ki ju izbrana romana ponujata;
 5. izražanje in utemeljevanje lastnih mnenj o ponujeni temi eseja;
 6. primerjava romanov (podobnosti in razlike);
 7. učenje argumentacije lastnih stališč s podkrepitvijo iz literarnega dela;
 8. učenje, kako razdelati esejska navodila, da bomo uspešno začeli s pisanjem (primeri);
 9. potek pisanja eseja (osnutek, teza, deli eseja – uvod, jedro, zaključek);
 10. vaje v pisanju eseja in skrben pregled vsebinskega ter jezikovnega dela eseja > v program je vključena tudi poprava eseja na izbrano temo.
Potrebni pripomočki

Knjigi:

 • Andrej Hieng: Čudežni Feliks in
 • F. Scott Fitzgerald: Veliki Gatsby.
Zakaj se udeležiti?

Bi radi napisali dober maturitetni esej, pa ne veste, kako?

Bi se radi podrobneje pogovorili o vsebini izbranih romanov in ju bolje razumeli?

Bi radi vedeli, kako se maturitetni esej ocenjuje in kako ga uspešno zasnovati?

Vabljeni k skupnemu branju maturiternih romanov Čudežni Feliks (Andrej Hieng) in Veliki Gatsby (F. Scott Fitzgerald) in k debatiranju na temo V svetu blišča in bede, ki predstavlja tematski sklop pri pisnem delu izpita splošne mature iz slovenščine 2022.

Skupaj ju preberimo, o njima razpravljajmo, delimo si naša razmišljanja, diskutirajmo, se naučimo argumentirati lastne trditve, ju primerjati in analizirati!

Srečanja bodo potekala enkrat tedensko v obliki videosrečanja (platforma ZOOM), predvidoma ob sredah popoldne, od 17.00 do 18.30. Celoten program bo obsegal 14 pedagoških ur. Predvideni pričetek: 9. 3. 2022.

V ceno programa je všteta tudi ena poprava eseja na izbrano temo iz romanov.

Berimo skupaj in doživimo literaturo skozi oči drugega.

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!