Priprave na maturo iz španščine

Predvideno število ur izvajanja programa Po dogovoru.
Število udeležencev v programu Po dogovoru – individualno, v dvojici ali v manjši skupini.
Oblike izvajanja programa

Individualno, v dvojici ali učenje v manjši skupini.

Ciljna skupina

Dijaki, ki se pripravljajo na maturo iz španščine.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Potreba po (dodatnem) znanju za uspešno opravljanje mature iz španščine.

Kraj in čas izvajanja

Ravne na Koroškem ali po dogovoru.

Cilji programa

Dijake še dodatno (poleg pouka) usposobiti za uspešno opravljeno maturo iz španščine.

Tematska izhodišča

Dijaki bodo izpopolnili svoje:

  • bralno razumevanje,
  • rabo jezika,
  • slušno razumevanje,
  • pisno izražanje,
  • ustno izražanje.
Namen programa

Dijakom ponuditi možnost za dodatno pridobljeno znanje španščine.

Za vas smo pripravili program Priprave na splošno maturo, ki je namenjen vsem šolajočim se dijakom zadnjega letnika gimnazije ali udeležencem maturitetnega tečaja, ki bodo v tekočem šolskem letu 2018/2019 opravljali splošno maturo.

Splošna matura, ki se lahko opravlja v dveh rokih – v spomladanskem (maj–junij) in jesenskem (avgust–september), je sestavljena iz treh obveznih predmetov: (1) slovenščine, (2) matematike in (3) tujega jezika ter (4, 5) dveh izbirnih predmetov. Kandidati jo lahko opravijo v enem roku v celoti (vseh pet predmetov naenkrat) ali v dveh zaporednih rokih (razdelitev predmetov je poljubna, npr. trije predmeti v prvem delu, dva predmeta v drugem delu).

Programe bomo po dogovoru z udeleženci izvajali v popoldanskih urah ali ob koncih tedna.

O vseh pomembnih datumih in aktivnostih vas bomo sproti obveščali.

  • Dijakom se glede na njihove potrebe in želje prilagodi program priprav na maturo iz španščine.
  • Osnovni program zajema pripravo na bralno in slušno razumevanje, usvajanje in utrjevanje slovnice in besedišča, pripravo na pisanje eseja in pisma ter pripravo na ustni del mature.
  • Dijaki lahko izberejo celotno pripravo ali pa samo posamezen sklop priprav oziroma po želji tudi posamezno temo.

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!