Od pravopisa do pravilnega zapisa

Predvideno število ur izvajanja programa 3 pedagoške ure.
Ciljna skupina

Vsi, ki:

  • ustvarjajo, delujejo in komunicirajo v slovenskem jeziku;
  • želijo, da bi bili njihovi pisni izdelki kar se da pravilno napisani;
  • skrbijo tudi za jezikovno podobo podjetja, zavoda, ustanove ipd.;
  • se dnevno srečujejo s pisanjem dopisov, poročil, zapisnikov ...
Pogoji za udeležbo/vključitev

Znanje slovenskega jezika.

Tematska izhodišča

Program je razdeljen na dva dela:

  1. teoretičnega s praktičnimi primeri iz vsakdanjega življenja; če želite, lahko delavnico izpeljemo tudi na vaših primerih iz prakse; okvirna vsebina: velika in mala začetnica, ločila – stična in nestična raba : skladenjska in neskladenjska raba, kratice in okrajšave, predlogi, pisanje uradnih besedil, uradni dopisi, elektronska pošta, spletni bonton, pripomočki pri pisanju besedil in njihova raba;
  2. praktičnega z reševanjem nalog in njihovim pregledom: zakaj je tako, kaj je boljše, kaj je ustreznejše ipd.
Zakaj se udeležiti?

Jezikovna kultura ni nekaj, kar bi se lahko naučili ali pridobili v kratkem času. Učimo se jo vse življenje (tako ustne kot pisne). Zavedanje pomanjkljivosti, zavedanje o bogastvu jezika, pomembnosti odličnega pisanja, želje po izboljševanju, vse to bo pripeljalo do odličnega in učinkovitega pisnega sporočanja. In tale program je prava izbira za vas, saj boste z njim pridobili in razširili svoje jezikovno znanje, nagradili svojo jezikovno kulturo in doprinesli k boljši zunanji podobi vašega podjetja, ustanove, zavoda ipd.

Besedila, ki jih napišemo sami, nam morajo biti v ponos, ne v zadrego.

Pisni izdelki, ki jih damo od sebe oziroma ki jih namenimo nekomu drugemu, so naše ogledalo. Ker je slovenščina živ jezik, se posledično spreminjajo tudi njena pravopisna pravila in pravila pisne komunikacije. Marsikdo je mnenja, da moraš biti za pisanje različnih besedil nadarjen in da tega ne zmore vsak. Temu ni tako! Pisanje je veščina, ki jo lahko usvojimo in se jo lahko naučimo, zato pa je potrebno nekaj znanja in predvsem veliko vaje.

Z vsakim pisnim izdelkom naredimo določen vtis na naslovnika – pa naj bo to poslana elektronska pošta, opravičilo v šoli, ponudba za izdelek, obvestilo o dogodku, poslani življenjepis ali motivacijsko pismo potencialnemu delodajalcu … Slovnična pravilnost vsakega zapisanega besedila odraža naš odnos do jezika, do naslovnika, vsebine, izdelka.

Nadgradite slovnično, jezikovno in pravopisno znanje!

Za vas smo pripravili kakovostni 3-urni program Od pravopisa do pravilnega zapisa, v katerem boste ponovili oziroma osvežili osnovna pravopisna pravila, videli in si zapomnili najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri Slovencih, spoznali, kako pravilno napisati in urediti uradne dokumente, da bo vaše jezikovno ogledalo na naslovnika naredilo dober vtis. Seznanili se boste še z osnovami spletnega bontona in s pripomočki, ki vam bodo olajšali kakšen trd jezikovni oreh.

Cena: 25,00 eur.

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!