Motnje avtističnega spektra | razumevanje, metode in strategije dela z otroki

Predvideno število ur izvajanja programa 2 x 4 pedagoške ure ali 1 x 8 pedagoških ur.
Število udeležencev v programu 30 (lahko manj ali več).
Ciljna skupina

Starši, vzgojitelji, učitelji in drugi pedagoški delavci, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki z motnjami avtističnega spektra (MAS).

Pogoji za udeležbo/vključitev

Jih ni.

Cilji programa
  • Pridobiti razumevanje, kako otroci z MAS razmišljajo, kako razumejo svet okrog njih in kako to vpliva na njihovo vsakodnevno funkcioniranje.
  • Doživeti težave, s katerimi se soočajo posamezniki z MAS na lastni koži preko različnih aktivnosti.
  • Spoznati uspešne metode in strategije dela z otroki z MAS doma, v vrtcu in osnovi šoli.
Tematska izhodišča
  • Prepoznavanje otrok z MAS.
  • Razumevanje MAS – kako MAS vpliva na posameznikovo razmišljanje in funkcioniranje.
  • Metode in strategije dela z otroki z MAS v okviru pedagoškega procesa.
Namen programa

Podrobneje spoznati motnje avtističnega spektra, strategije in metode, ki so v veliko pomoč otroku pri učenju in vsakodnevnem funkcioniranju.

Zakaj se udeležiti?

V okviru predavanja bodo slušatelji izvedeli več o razmišljanju in funkcioniranju oseb z MAS ter spoznali načine podpore otroku z MAS pri učenju. Dobili bodo konkretne napotke, ki jih bodo lahko takoj uporabili pri svojem delu.

Osnovno področje predavanja je izboljšanje skrbi za otroke z motnjami avtističnega spektra. Predavanje se nanaša na otroke z MAS.

1. del

  • Prepoznavanje otrok z MAS.
  • Razumevanje MAS – kako MAS vpliva na posameznikovo razmišljanje in funkcioniranje.

2. del

  • Osnovna podpora osebi z MAS v okviru pedagoškega procesa (prilagajanje komunikacije, vizualna podpora, uvajanje strukture …) – strategije pri učenju.

Predavanje je podprto z videoposnetki in konkretnim materialom.

V zaključnem delu predavanja bodo slušatelji s pomočjo samoocenitvene lestvice ocenili svoje znanje o avtizmu in potrebni podpori ter se aktivno načrtovali potrebne spremembe pri delu z otroki z MAS. Namen te aktivnosti je usmeritev k razmišljanju o tem, kako otrok z MAS funkcionira znotraj pedagoškega procesa ter kakšno podporo potrebuje; na primer, kako jasneje podati informacije ali kako senzorne težave posameznika z MAS lahko vplivajo na izvedbo določene aktivnosti; kako omejiti anksioznosti ipd.

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!