TRI, ŠTIRI ... ZDAJ! | ZAČETNI TEČAJ

Predvideno število ur izvajanja programa 20 pedagoških ur
Število udeležencev v programu Individualno, v paru ali skupina.
Oblike izvajanja programa

Online izvedba.

Ciljna skupina

Odrasli brez predznanja oziroma z zelo malo znanja italijanskega jezika.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Jih ni.

Cilji programa

Razviti sporazumevalno zmožnost v italijanščini. Udeleženci tečaja se jezik zato učijo v procesu sporazumevanja, torej v rabi, skozi simulacijo najrazličnejših vsakdanjih govornih položajev. V program so vključene vse štiri sporazumevalne dejavnosti: govorjenje, pisanje, poslušanje in branje.

Tematska izhodišča

Vsakodnevne življenjske situacije.

Namen programa

Udeležence navdušiti za italijanski jezik, jih naučiti osnov jezika, v njih vzbuditi veselje in interes za pridobivanje novega znanja. Z zanimivim in najučinkovitejšim poukom ter s kakovostnimi gradivi se bodo udeleženci skozi tečaj naučili pravilne rabe italijanskega jezika.

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!