Z nemščino na delo v tujino

Predvideno število ur izvajanja programa 15 pedagoških ur
Število udeležencev v programu Individualno, v paru ali skupina.
Struktura programa

Program se deli na 2 dela:

  1. Kako napisati življenjepis in spremno oz. motivacijsko pismo? (5 ur)
  2. Priprava na zaposlitveni razgovor (5 ur).
Ciljna skupina

Odrasli, ki iščejo zaposlitev v Avstriji oz. v ostalih nemško govorečih deželah ter se pripravljajo na zaposlitveni razgovor.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Predznanje nemščine vsaj na ravni A2.

Cilji programa
  • Udeležencem omogočiti lažje vključevanje na trg delovne sile na območju nemško govorečih držav.
  • Pomoč pri izdelavi življenjepisa in spremnega pisma v nemškem jeziku.
  • Priprava na telefonski pogovor.
  • Priprava na suveren nastop pri zaposlitvenem razgovoru.
Tematska izhodišča

Življenjepis, spremno pismo, motivacijsko pismo, prošnja, komunikacija po telefonu, osebna predstavitev, predstavitev delovnih izkušenj, karakterne lastnosti, želje in cilji.

Namen programa

Pomoč in želja pri/po uspešnem iskanju zaposlitve v tujini.

Zakaj se udeležiti?

Iskanje novega delovnega mesta ni lahko, če pa iščemo delo v tujini, je potrebno upoštevati še jezikovno oviro, zato moramo biti na to dobro pripravljeni. Življenjepis in spremno pismo sta ogledalo tistega, ki ju pošilja, zato morata biti dobro napisana. Ker je povpraševanje po delu v tujini veliko, mora biti tudi prošnja oblikovana tako, da bo pritegnila pozornost in v pozitivnem smislu izstopala iz povprečja.

Program je namenjen vsem tistim, ki želite (pri)dobiti službo v tujini.

Kako napisati dober življenjepis in spremno oz. motivacijsko pismo?

Kako se pripraviti na zaposlitveni razgovor?

V prvem sklopu programa bomo spoznali, kako napisati življenjepis v nemškem jeziku. Udeležence bomo seznanili z različnim oblikami prošenj za delo (spremno, motivacijsko pismo ipd.), ki jih bomo skupaj tudi napisali.

V drugem sklopu se bomo pripravili na zaposlitveni razgovor, na »pasti«, ki nas lahko čakajo, in naučili, kako reagirati v morebitni neugodni situaciji. Pripravimo se bomo tudi na telefonski pogovor.

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!