Priprave na maturo iz nemškega jezika v Avstriji

Predvideno število ur izvajanja programa 30 pedagoških ur; prilagoditev udeležencem/organizaciji.
Število udeležencev v programu Individualno, v paru ali skupina.
Ciljna skupina

Šolarji ali dijaki s predznanjem nemščine.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Predznanje nemščine.

Tematska izhodišča

Maturitetni tematski sklopi in slovnica na ravni B1/B2.

Namen programa

Pomoč pri pripravi na maturo iz nemškega jezika, »piljenje« znanja in priprava na ustni del mature.

Zakaj se udeležiti?

V prvi vrsti gre za uspešno opravljen zrelostni izpit, vendar pa je znanje nemščine pomembno tudi za morebitni nadaljnji študij v tujini ali vse bolj aktualno študijsko izmenjavo.

V programu bomo obravnavali maturitetne vsebinske sklope in poglobili besedišče. Obnovili bomo slovnico na ravni B1/B2. Precej časa bomo namenili tudi konverzaciji in se tako pripravljali na ustni del mature.

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!