Biznis po slovensko | poslovna slovenščina

Predvideno število ur izvajanja programa 30 pedagoških ur; prilagoditev udeležencem/organizaciji.
Število udeležencev v programu Individualno, v paru ali skupina.
Ciljna skupina

Tečaj je namenjen poslovnežem, ki že imajo predznanje splošnega slovenskega jezika, nadgradili pa bi ga radi z znanjem poslovnega jezika.

Cilji programa

Glavni cilj programa je razviti sporazumevalno zmožnost v slovenščini. Tečaji so intenzivni, ciljno usmerjeni, učenje pa temelji na simuliranju resničnih pogovornih situacij.

Namen programa

Udeleženci se bodo naučili sporazumevati s slovenskimi poslovnimi partnerji po telefonu ali osebno ter predstaviti svoje podjetje, združenje ali zbornico, napisati bodo znali pisma, prošnje in ponudbe.

Tečaji slovenščine so namenjeni vsem, ki jim slovenščina ni prvi/materni jezik. Skozi tečaj se bodo udeleženci naučili pravilne rabe slovenskega jezika ter lepše izgovarjave.

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!