NAGOVOR

Ljudje se moramo vsakodnevno izobraževati in vitalnost narodov merimo med drugim tudi s tem, kakšno je naše znanje in splošna učljivost. Zaradi sociološkega, ekonomskega, gospodarskega, demografskega, kulturnega in socialnega življenja se spreminjajo izobraževalni sistemi. Vloga ljudskih univerz je pri tem nepogrešljiva in njihovi programi pomembna sestavina na področju izobraževanja odraslih in andragogike, ker zagotavljajo izvajanje programov in drugih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Izobraževanje odraslih je namreč del celostnega nacionalnega, političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja naše države.

Ljudska univerza Ravne na Koroškem skoraj šestdeset let (obletnica delovanja bo konec septembra 2019) gradi svoje poslanstvo v izobraževanju odraslih v Mežiški, Dravski in Mislinjski dolini. Odraslim in mladini omogočamo izobraževanje, ki temelji na kakovosti in funkcionalnosti pridobljenega znanja. Naše organizirane dejavnosti gradijo na vseživljenjskem učenju v vseh starostnih obdobjih in na tem, da udeležence spodbujamo, izpopolnjujemo in delamo močnejše v znanju na vseh ravneh.

Na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem imamo v mislih pri načrtovanju dela, projektov, delavnic ipd. vedno prebivalstvo lokalnega okolja v različnih starostnih kategorijah – od najmlajših do najstarejših – in v različnih življenjskih položajih. Vse, ki imate ideje, predloge ipd., kako dopolniti mrežo dejavnosti na našem področju delovanja, vabimo, da se oglasite pri nas in nam predstavite svoj pogled.

Želimo si, da bi Ljudska univerza Ravne na Koroškem postala dostopno, prijazno, sodobno izobraževalno središče Koroške, ki bo širom po Sloveniji prepoznano po kakovostni in pestri izobraževalni ponudbi, programih in svetovanju za odrasle in mladostnike, da bomo skupaj z vsemi soudeleženci širili, dopolnjevali in nadgrajevali naše znanje, sodelovanje, zaupanje, programe …, o čemer govori tudi naše vodilo delovanja je: »Širimo, dopolnjujemo in nadgrajujemo.«

Dr. Anja Benko,
direktorica Ljudske univerze Ravne na Koroške (do 31.8.2022)