Vpis 2019/2020

Vpis 2019/2020

Več informacij o programu Osnovne šole za odrasle in vpisu: https://lura.si/izobrazbeni-krog/osnovnosolski-programi.

Več informacij o programu Ekonomski tehnik in vpisu: https://lura.si/izobrazbeni-krog/srednjesolski-programi.

Več informacij o jezikovnih programih: https://lura.si/jezikovni-krog.