60 let Ljudske univerze Ravne na Koroškem (30. 9. 2019)

60 let Ljudske univerze Ravne na Koroškem (30. 9. 2019)

V ponedeljek, 30. 9. 2019, je ob 18. uri v razstavišču Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem potekala osrednja prireditev našega zavoda. Praznovali smo namreč 60-letnico obstoja oziroma uradne ustanovitve Delavske oziroma Ljudske univerze Ravne na Koroškem (LURA).

In kaj vse se je 1959. leta dogajalo na Ravnah? Ravenska občina je štela 21.610 prebivalcev, na Čečovju so pričele rasti stolpnice, Koroški fužinar je vstopil v deveto leto izdajanja, ustanovili so turistično društvo, v Železarni so načrtovali novo rast tovarne in kraja, v študijski knjižnici je novembra potekala proslava v počastitev 60-letnice dr. Franca Sušnika. In ...

Občinski ljudski odbor Ravne na Koroškem je 30. septembra 1959 ustanovil Delavsko univerzo Ravne na Koroškem, kulturno-prosvetno ustanovo, ki je v lokalnem okolju služila namenu, da je skrbela za ideološko-politično, družbenoekonomsko, strokovno, splošno in poljudnoznanstveno izobraževanje Korošcev in Korošic. S svojim delom je uradno pričela 15. oktobra 1959.

Čas rojstva Ljudske univerze Ravne je bilo obdobje, ko smo Slovenci za naš gospodarski in družbeni razvoj potrebovali pismene in izobražene ljudi. In ravno za to smo poskrbeli v Ljudski univerzi Ravne. In to pred domačim pragom. Ta ustanova je odraslim na Koroškem v obdobjih svojega delovanja nudila programe opismenjevanja, možnost dokončanja oziroma pridobitev osnovnošolske in drugih formalnih izobrazb (v sodelovanju z zunanjimi inštitucijami), veliko je bilo družbenopolitičnega izobraževanja, poljudnih predavanj za najširšo publiko, učenja jezikov, ljudem so predvajali filme (od Koprivne, Šentanela, Leš do Kotelj) in organizirali so raznorazne šole: politične šole, šole za življenje, šole za zdravje, šole za starše. Če naštejemo le nekaj njenih dejavnosti. Ponudba zavoda se je nenehno spreminjala in prilagajala zahtevam ter željam posameznikom in seveda potrebam, ki jih je izrazilo in začutilo lokalno okolje. Odzivni so bili tudi za delodajalce, ki so izkazali nujo po poklicnem izobraževanju in po dvigu izobrazbene ravni zaposlenih.

O dejavnosti Ljudske univerze Ravne so ves čas pisali tudi časopisi. Tone Sušnik je v Koroškem fužinarju maja leta 1960 zapisal: "Delavska univerza v naši občini je v zadnjem času razvila izredno dejavnost, ki se je vsi veselimo in smo nanjo ponosni. Doslej je bilo obdelanih 32 različnih tem, in sicer na skupno 117 predavanjih po raznih krajih Mežiške doline. In to zgolj v treh mesecih in pol."

Ljudska univerza Ravne na Koroškem je bila in bo steber izobraževanja odraslih na področju vzgoje in izobraževanja. Skrbela bo za izvajanje strategije vseživljenjskega učenja in za to, da se bo znanje ohranilo kot vrednota, ki krepi, bogati in nadgradi posameznika in posledično tudi družbo, v kateri živimo. Za udejanjanje vsega tega pa bo potrebno veliko volje, zagnanosti, sodelovanja in povezovanja.

Direktorice Ljudske univerze Ravne na Koroškem je ob praznovanju v svojem govoru povedala:

"Vesela sem, da smo danes, na praznovanju naše 60-letnice, skupaj. Ob tem jubileju smo izdali jubilejni zbornik, v katerem prikazujemo naše delovanje skozi preteklost do sedanjega trenutka. Ker smo večino stvari zbirali in iskali brez kakšne trdne podlage v preteklosti, se vsi sodelujoči zavedamo, da je še marsikaj izpuščenega. Vseeno je to naš kamniti odtis, odtis današnjega kroga delovanja, ki ostaja in bo z zapisano besedo ostal za prihodnje generacije.

Ljudska univerza Ravne na Koroškem je ustanova, v kateri kot posamezniki nenehno rastemo in se učimo. Vsi skupaj moramo spoznati, da bomo napredovali in se uspešno učili ne iz razloga, ker bi kdo drug od nas to zahteval, ampak zato, ker si bomo tega sami želeli, ker bo to prišlo iz nas samih.

Izobraževanje ni dar posameznika, temveč je zgolj njegova moč – moč vztrajanja in discipline, moč radovednosti, moč iskanja novih informacij, moč notranjega vzgiba. Duhovno bogati človeka in ga napravi močnejšega, da postane sam svoj kreator."

Na prireditvi smo se skupaj zazrli v prihodnost, ki jo v zavodu vsekakor vidimo v barvah rasti, učenja in bogatenja na vseh področjih življenja.

Ob tem praznovanju smo vam, dragi naši udeleženci, sodelujoči, vsi Korošci in vse Korošice, pripravili tudi podrobnejši vpogled v 60-letno delovanje našega zavoda. Izdali so namreč jubilejni in sploh prvi zbornik, v katerem je natančno popisana naša pot razvoja.

Na/ob prireditvi je bila na ogled še razstava izdelkov naših udeležencev, ki so nastali v delavnicah ČUDEŽNE ROKE SPOZNAVAJO LEPOTE GLINE, ČUDEŽNE ROKE PIŠEJO LEPE ČRKE, ČUDEŽNE ROKA DIŠIJO PO NARAVI. Kruh, nastal v delavnici ČUDEŽNE ROKE OKUŠAJO KRUH Z DROŽMI, so obiskovalci dogodka lahko poskusili med pogostitvijo po prireditvi. (Vse štiri delavnice je sofinancirala Občina Ravne na Koroškem.) Poleg omenjene razstave smo na ogled pripravili še projekcijo – prikaz delovanja zavoda, in sicer skozi kratek film, ki nas je popeljal po fotografskem arhivu zavoda.

Zahvaljujemo se: Občini Ravne na Koroškem in gospodu podžupanu Aljažu Verhovniku za govor; Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem in gospe direktorici mag. Ireni Oder za govor ter gostoljubje; povezovalki gospe Barbari Polutnik Brusnik; gostom: dekliški skupini OŠ Franja Goloba Prevalje in mentorici Tatjani Mori, Nuši Perenda, Tinkari Lednik, Anžetu Strahovniku, Ani Podržavnik, Aljažu Škrabcu in Aneju Gorenjaku; gospodu Alojzu Roterju za pomoč pri ozvočenju; gospe Aniti Šumer za pokušino sveže pečenega kruha z drožmi; Cukrarijam za pogostitev; Niki Hölcl Praper za fotografiranje; Cvetličarni Peruš iz Dravograda za cvetlične aranžmaje in šopke; mentoricam v okviru programa Čudežne roke in vsem ostalim, ki so nam pomagali soustvariti dogodek. Brez vas večer ne bi bil tako lep, kot je bil.

Galerija prireditve je dostopna na: https://lura.si/utrinki/galerija/164-60-let-ljudske-univerze-ravne-na-koroskem-koroska-osrednja-knjiznica-dr-franca-susnika-ravne-na-koroskem-30-9-2019.