Študijski krožki v letu 2021

Študijski krožki v letu 2021

Študijski krožki so brezplačna splošnoizobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih in predstavljajo organizirano infrastrukturo za samostojno učenje odraslih, za katero so značilni sproščeni in prijatelji odnosi med udeleženci, prostovoljno ustvarjalno in demokratično sodelovanje, enakopravnost med sodelujočimi, osebna komunikacija, ustvarjalno, sodelovalno in načrtovano delo v skupini.

V letošnjem letu smo na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem izvajali tri sofinancirane študijske krožke (sredstva smo pridobili na /1/ Javnem razpisu za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2021 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter na /2/ Javnem razpisu za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2021 v Občini Ravne na Koroškem), in sicer:

  1. Jezikovni ringelšpil > več: https://lura.si/projektni-krog/studijski-krozki/317-studijski-krozek-jezikovni-ringelspil-2021;
  2. Za gradom pa pungrad cveti > več: https://lura.si/projektni-krog/studijski-krozki/318-studijski-krozek-za-gradom-pa-pungrad-cveti-2021;
  3. Čudoviti svet čebel > več: https://lura.si/projektni-krog/studijski-krozki/316-studijski-krozek-cudoviti-svet-cebel-2021.

Teče še študijski krožek Bralna (e-)kavarna, ki se bo jeseni 2021 zaključil in ki ga v celoti sofinancira Občina Ravne na Koroškem > več: https://lura.si/projektni-krog/studijski-krozki/319-studijski-krozek-bralna-e-kavarna-2021.

V okviru dveh krožkov sta v letošnjem letu nastali tudi čudoviti in obsežni publikaciji, ki sta natisnjeni in na naši spletni strani tudi objavljeni v e-obliki:

Vabljeni k odkrivanju, kaj smo v posameznem krožku raziskovali ... in k vključitvi v nove skupine, ki jih načrtujemo za to šolsko leto 2021/2022.