Prva Erasmus+ izmenjava osebja na LURA

Prva Erasmus+ izmenjava osebja na LURA

V tednu od nedelje, 22. 5., do petka, 27. 5. 2022, smo na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem gostili prvo Erasmus+ izmenjavo (program KA1) v naši 63-letni zgodovini zavoda, in sicer štiri goste iz našega partnerskega izobraževalnega centra za odrasle Ceper Cehel iz Andaluzije v Španiji: Juana, Marío Pilar, Antonia in Jesúsa. Glavni cilj njihovega obiska je bilo opazovanje našega dela, spoznavanje naših partnerjev v lokalnem okolju, izmenjava dobrih praks, pridobitev novih spretnosti in kompetenc.
 
Gostom smo pobližje predstavili delovanje našega javnega zavoda, projekte, dejavnosti in sistem izobraževanja v Sloveniji. Pozdravil in sprejel jih je dr. Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na Koroškem.
 
Ker je v času njihovega obiska na Koroškem potekalo veliko aktivnosti v okviru festivala 27. Tedni vseživljenjskega učenja (TVU), smo jih popeljali na številne dogodke naših partnerjev, ravno s tem pa so dobili občutek, kako povezovalno delujemo v lokalnem okolju.
 
Prisostvovali in soustvarjali so ure španščine na Gimnaziji Ravne na Koroškem, kjer so jim dijaki pod mentorstvom Petre Podstenšek, prof. španščine in geografije, pobližje v njihovem jeziku predstavili Slovenijo, običaje, turistične znamenitosti, kulture posebnosti našega naroda, tipično hrano (poskusili so slovensko potico), dijakinja Tina Kalajžič jim je zaigrala na harmoniko, naučili so jih nekaj osnovnih slovenskih besed. Naši gostje pa so jim v predstavili špansko kulturo in odgovorili na vprašanje, v čem se razlikujejo od drugih, s tem pa so dijaki dobili priložnosti spoznati naravne govorce jezika, ki se ga učijo, in v praksi preizkusiti svoje znanje. Maria Pilar jim je v četrtek spekla še okusno originalno špansko tortiljo, ki je v hipu pošla.
 
Gostje so se udeležili še mednarodne delavnice Future focused blended learning in science and engineering, ki jo je organizirala Fakulteta za tehnologijo polimerov (FTPO), prisluhnili vajam moškega pevskega zbora Vres, si ogledali, kako poteka tečaj komunikacije za koroško podjetje, ki je potekal v Dravogradu in ga je organizirala LURA, prisostvovali so Paradi učenja v Slovenj Gradcu, ki jo je na Koroškem izpeljal MOCIS in na kateri so navezali stike z drugimi deležniki izobraževanja v regiji ter spoznali njihove dejavnosti, pobližje se jim je predstavila tudi Srednja šola Ravne na Koroškem in gospa mag. Ivanka Stopar, prof., ravnateljica, jih je popeljala po učilnicah in jim predstavila programe, sprejeli so jih na Cenetu Štuparju v Ljubljani in na Andragoškem centru Slovenije, s tem pa so dobili vpogled tudi v delovanje drugih ljudskih univerz v Sloveniji in še podrobneje v sam sistem izobraževanja odraslih pri nas.
 
Španske goste smo seznanili še s kulturno in naravno dediščino Koroške: popeljali smo jih na Prežihovino, Ivarčko jezero, Tim Kolar Erat (ZKŠTM in TIC Ravne) jim je v okviru TVU razkazal Strojno, Šentanel in Jamnico, kjer so imeli možnosti poskusiti tudi koroško domačo »košto«, pod strokovnim vodstvom dr. Karle Oder so si ogledali štauharijo in kovačnico, obiskali so še muzej na Ravnah in v Slovenj Gradcu, galerijo v Slovenj Gradcu, Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem jim je predstavila mag. Jelka Kos …
 
Nad doživetim in videnim so bili gostje iz Španije navdušeni in obljubljajo, da se bodo k nam še vrnili.
 
Iskrena zahvala vsem, ki ste nam pomagali pri soustvarjanju in izpeljavi našega prvega Erasmus+ programa ter ime Koroške na takšen ali drugačen način ponesli v Andaluzijo v Španijo.