Slovenščina za Ukrajince (začetni tečaj slovenščine)

Slovenščina za Ukrajince (začetni tečaj slovenščine)

SLOVENŠČINA ZA UKRAJINCE/SLOVENE LANGUAGE COURSE FOR UKRAINIANS

 

Vabimo vas k vpisu v začetni tečaj slovenščine SLOVENŠČINA ZA UKRAJINCE, ki bo potekal v dopoldanskem času na Ravnah na Koroškem.

Nadaljnje informacije (lokacija, termini ipd.) bodo znane naknadno. Pričnemo takoj, ko se skupina napolni. Tečaj bo za udeležence brezplačen, za gradivo se bomo dogovorili pred pričetkom.

Informativna prijava: https://forms.gle/nNnYGGa1YSdfoe5K8.

 

We invite you to enroll in the initial Slovene language course SLOVENIAN FOR UKRAINIANS, which will take place in the morning in Ravne na Koroškem.

Further information (location, dates, etc.) will be shared later. We will start as soon as the group is full. The course will be free for participants, the material will be agreed upon the start.

Informative application: https://forms.gle/nNnYGGa1YSdfoe5K8

 

(Tečaj bo potekal v okviru KISS /Koroškega informacijskega in svetovalnega središča/ in ga sofinancira tudi Občina Ravne na Koroškem.)