Zaključek študijskega krožka "Kdo je Prežih?"

Zaključek študijskega krožka "Kdo je Prežih?"

Včeraj, v torek, 14. junija 2022, je Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA) v sodelovanju z Dnevnim centrom Ravne na Koroškem, dislocirano enoto Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV), v prostorih Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem, izpeljala zaključno prireditev študijskega krožka »Kdo je Prežih?«, katerega mentorica je bila dr. Anja Benko, somentorica pa Mihaela Knez.

Učenje v študijskih krožkih vodi v konkretne zaključke. Na včerajšnjem dogodku smo predstavili dva akcijska cilja krožka:

 1. čudovito razstavo likovnih izdelkov, ki so jih na temo Prežihovih motivov ustvarili učenci Dnevnega centra Ravne, in
 2. unikatno izdelano družabno igro Prežihov spomin.

Z obojega je razvidna ustvarjalnost in kreativnost vseh vpletenih, s tovrstnim udejstvovanjem pa smo želeli prispevati k razvoju našega kraja in k njegovi promociji tudi širše.

Na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem smo veseli, da z Dnevnim centrom, dislocirano enoto CUDV Črna na Koroškem, že drugič zapored tkemo niti študijskih krožkov na Ravnah na Koroškem in da študijske krožke, izpeljane znotraj našega javnega zavoda LURA, podpira tudi naš ustanovitelj – Občina Ravne na Koroškem.

Po lanskoletni tematiki, ko so se učenci dnevnega centra posvečali čebelam, smo se tokrat znotraj krožka s številnimi zunanjimi mentorji osredotočili na spoznavanje našega koroškega pisatelja Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca, saj bomo v prihodnjem letu praznovali 130-letnico njegovega rojstva. V lokalnem okolju smo pričeli člane študijskega krožka ozaveščati o literarni dediščini in kulturni podobi našega kraja, ki je tesno povezana z omenjenim koroškim literatom, hkrati pa je krožek odlična popotnica za prihodnja raziskovanja.

Znotraj krožka Kdo je Prežih? smo se posvečali:

 • spoznavanju literarne in kulturne dediščine koroškega literarnega ustvarjalca (brali smo črtice in jih predelali v lahko oziroma razumljivo obliko),
 • poglobljenemu spoznavanju Prežihovega opusa in razumevanju prebranega (udeleženci so se naučili, kako biti strpen, kako premagati strah, kako pomembna je slovenska beseda, kako se občuti bolečina, ki se poraja ob revščini),
 • spoznavanju lokalnega koroškega okolja s povezovanjem literature (obiskali smo Prežihovino, prisluhnili predavanju gospe Andreje Šipek iz Koroškega pokrajinskega muzeja, z mentorico Jano Stopajnik smo se podali na pot Čez goro k očetu),
 • povezovanju prebranega in poustvarjanju,
 • likovnemu ustvarjanju na motive in teme iz Prežihovih literarnih del (mentorica Mateja Kristavčnik).

Za piko na i pa smo izdelali še družabno igro Prežihov spomin, katere izdajo je sofinancirala Občina Ravne na Koroškem in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Oblikovanje družabne igre je bil cilj študijskega krožka že od začetka delovanja. Za tovrstno igro smo se odločili, ker je preprosta, namenjena tako odraslim kot otrokom, ker krepi naš spomin in veča koncentracijo. Prežihov spomin sestavlja 11 parov risbic, narisanih na temo pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca, ki so jih ustvarili učenci Dnevnega centra Ravne na Koroškem. Cilj igre je približati vsem literarno dediščino koroškega pisatelja in spodbuditi raziskovanje njegove literature ter dvigniti bralno kulturo. Oblikovalec igre je domačin Jasko Kambur. K prvemu preizkusu družabne igre Prežihov spomin smo na včerajšnjem dogodku povabili gospoda župana Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena, in županjo Občine Črna na Koroškem, mag. Romano Lesjak. Za zgolj en par razlike je zmagala slednja.

Na včerajšnji prireditvi so učenci Dnevnega centra Ravne na Koroškem nastopili s tremi dramatizacijami Prežihovih črtic, in sicer Solzice, Potolčeni kramoh in Levi devžej. Vsak nastop je bil poseben in navdihujoč ter je, kakor je zapisal Prežih za solzice, napolnil prostor razstavišča s tisto »prelepo svetlobo«.

Na prireditvi »Kdo je Prežih?«, ki jo je povezovala Janja Širnik, so spregovorili (navedeni po vrstnem redu nastopajočih):

 • dr. Anja Benko, direktorica javnega zavoda LURA,
 • Mihaela Knez, vodja in srce Dnevnega centra Ravne na Koroškem,
 • Dalja Pečovnik, direktorica CUDV Črna na Koroškem,
 • dr. Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na Koroškem in predsednik Uprave Prežihove ustanove,
 • mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna na Koroškem,
 • mag. Irena Oder, direktorica Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem,
 • Andreja Šipek, Koroški pokrajinski muzej.

Program je glasbeno popestril in dopolnil koroški kantavtor Milan Kamnik.

Študijski krožki, ki so razpršeni po vsej Sloveniji, so vedno polni ustvarjalnega naboja, mogoče predvsem že zato, ker so drugačni od ustaljene predstave o učenju. Za nas, mentorje, so privlačni, navdihujoči in zares – lepi. S sabo vsakič znova – tako kot vigred – prinesejo neko novo življenje ter pustijo pečat v lokalnem okolju. Največji doprinos pa pustijo v nas samih, ki v tovrstnih krožkih sodelujemo, saj z njimi vsi skupaj rastemo in se notranje bogatimo.

Veseli in ponosni smo, da nam je z združenimi močni uspelo realizirati zastavljeno. Najpomembnejše pa je, da smo v lokalnem okolju opolnomočili tudi večkrat prezrte družbene skupine ter jim na drugačen in njim prilagojen način predstavili pomembnost našega koroškega literarnega ustvarjalca – Prežihovega Voranca.

Hvala vsem, ki ste prispevali svoj delček v mozaiku študijskega krožka »Kdo je Prežih?«.

(Študijski krožki so bili v Slovenijo vpeljani v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in delujejo pod okriljem Andragoškega centra Slovenije. Na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem tovrstne krožke izvajajo šele zadnja štiri leta, od leta 2019 dalje. Do danes so jih uspešno zaključili že 12, v tem mesecu pa se zaključujejo še trije, ki so potekali letos.)

Fotogalerija dogodka (foto: Lea Golob, Fotofabrik: https://www.fotofabrik.si/): https://lura.si/utrinki/galerija/389-zakljucna-prireditev-studijskega-krozka-kdo-je-prezih-koroska-osrednja-knjiznica-dr-franca-susnika-ravne-na-koroskem-14-6-2022.