Življenjska (l)ura: »Ne skrbi, bodi pripravljen!«

Življenjska (l)ura: »Ne skrbi, bodi pripravljen!«

Na Ljudski univerzi Ravne na Koroškem (LURA) smo z junijem 2022 pričeli lokalni projekt mesečnega ozaveščanja o aktualnih in koristnih temah iz vsakdanjega življenja, za katere nikoli ne škodi, če jih na hitro obnovimo, ponovimo in ozavestimo. Preko družbenih medijev, spletnih strani, različnih dogodkov v lokalnem okolju, s povezovanjem z različnimi akterji v občini idr. bomo lokalno prebivalstvo seznanjali s preventivnimi ukrepi in z navodili za ravnanje ob takšnih ali drugačnih nesrečah.

Izhajamo iz zgodovinskega načela »NIČ NAS NE SME PRESENETITI (NNNP)«, ki so ga konec osemdesetih let prejšnjega stoletja v Jugoslaviji spremenili v koncept narodne zaščite in uvedli to geslo ljudske obrambe. Šlo je za usposabljanje lokalnih prebivalcev na različnih življenjskih področjih (pred nevarnostmi, naravnimi nesrečami ipd.) kot za tekmovanja med ekipami v znanju in spretnostih.

Ker ljudske univerze delujemo na področju splošne izobraženosti v regionalnem okolju, smo se na LURA odločili, da bomo vsako drugo sredo v mesecu s kratko novičko in koristnimi informacijami opozorili na različne tematike iz vsakdana, na katere je dobro biti pripravljen (vsi seveda srčno upamo, da se nič od informiranega ne bodo zgodilo, a védenja o tem zagotovo pridejo prav). Saj veste, kako pravijo: »po toči zvoniti je prepozno«, mi pa dodajamo: »Ne skrbi, bodi pripravljen!«

Predvidene teme, o katerih bomo seznanjali lokalno skupnost: kako ravnati ob neurjih, napotki za gibanje v gorah v poletnih mesecih, vročina in ljudje, požari v naravi, izpad električne energije, izvajanje ognjemetov, visoki sneg in žled, napotki za varnejše gibanje v gorah v zimskih mesecih, kako se zaščititi pred snežnimi plazovi, napotki za kurjenje kresov, splošni napotki za varno kopanje ipd.

Predvidoma v mesecu oktobru 2022 bomo v sodelovanju z lokalno skupnostjo in civilno zaščito organizirali večji dogodek, ki ga bomo povezali z eno od naštetih tematik.

(Projekt je sofinanciran iz javnega razpisa izobraževanja odraslih v letu 2022 v Občini Ravne na Koroškem.)