ISIO 2019

ISIO 2019

Število udeležencev v programu Individualno ali skupinsko
Struktura programa

Ciljni skupini je omogočena informativna in svetovalna dejavnost pri odločanju za izobraževanje, pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja, pomoč pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti formalnega in neformalnega učenja, pomoč pri razvoje kariere, svetovalni pogovori o izbiri poklica, celovita pomoč pri zbiranju vseh potrebnih informacij za učenje in izobraževanje, nasveti pri vpisu v nadaljevanje izobraževalne poti, usmeritve na druge institucije in pomoč pri navezavi stikov z njimi ...

Oblike izvajanja programa

Svetovanje in informiranje poteka po modelu ISIO: Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih.

Pri ISIO gre za podporno dejavnost, znotraj katere so odraslim zagotovoljeni kakovostni nasveti in pomoč na vsakem koraku, tako pri odločanju glede izobraževalne poti, pri načrtovanju in organizaciji učenja, pri načrtovanju razvoja kariere ...

Ciljna skupina

Ciljna skupina so odrasli, brezposelni, mladi, ki še niso zaključili izobraževanja, tisti, ki se želijo prekvalificirati in dopolniti svoje znanje, vsi, ki želijo pridobiti potrdilo o neformalno pridobljenem znanju, tisti, ki iščejo poklic in delo, osebe s posebnimi potrebami, invalidi, kmetje ...

K nam ste vabljeni vsi, ki vas kje čevelj žuli ali se želite preprosto le pogovoriti ...

 

 

Pogoji za udeležbo/vključitev

Jih ni.

Kraj in čas izvajanja
 • Osebno na LURA, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem
 • Po telefonu
 • Preko elektronske pošte
 • Na terenu
 • Po dogovoru s svetovalko
Cilji programa

Z udeležbo boste pridobili:

 • posebej za vas uporabne informacije in nasvete, prilagojene le vam;
 • različne dodatne informacije o zaposlovanju, načrtovanju in razvoju kariere, o prekvalifikacijah in o pridobivanju različnih kvalifikacij ...;
 • kakovostno svetovanje pred, med in po končanem vašem izobraževanju;
 • ugotavljanje in vrednotenje vašega predhodno že pridobljenega znanja, pa naj bo to pridobljeno po formalni ali neformalni poti.

Namen programa

ISIO ponuja brezplačno, zaupno, celostno, kakovostno, dostopno informiranje in svetovanje, ki bo svetovancem v pomoč in v podporo pri odločanju za izobraževanje, pri težavah med izobraževanjem in pri načrtovanju dejavnosti po izobraževanju. Nudimo pomoč pri učenju, pri iskanju lastnih priložnosti na trgu dela, pri načrtovanju posameznikove kariere ...

Potrebni pripomočki

Svetovalka pri svojem delu uporablja različne svetovalne pripomočke.

Ljudska univerza Ravne na Koroškem – LURA kot partner sodeluje z MOCIS, Centrom za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, pri javnem razpisu sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2019 (dejavnost ISIO), ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Gre za brezplačno svetovanje in informiranje pred, med in po končanem izobraževanju. V okviru projekta bomo izvajali med drugim tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Nudili bomo brezplačno svetovanje in informiranje za:

 • lažjo odločitev in izbiro izobraževanja in učenja;
 • vpisne pogoje v različne izobraževalne programe in o možnostih prehajanja med njimi;
 • učinkovito organizacijo učenja in učnega procesa;
 • premagovanje ovir na poti do uspešnega izobraževanja in učenja;
 • načrtovanje nadaljevanja izobraževanja in usposabljanja;
 • razvoj poklicne in osebne kariere v vseh življenjskih obdobjih;
 • financiranje šolnin;
 • ugotavljanje in dokumentiranje že pridobljenega znanja – priznavanje z uradno listino;
 • ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj
 • in pomoč pri vseh ostalih vaših težavah, reševanju problemov ipd.

LURA bo svojo dejavnost izvajala v okviru Svetovalnega središča Koroške, ki deluje na Koroškem že od leta 2005 dalje v okviru MOCIS.

Nudimo vam individualno in skupinsko svetovanje ter informiranje.

Vse dejavnosti so za udeležence BREZPLAČNE. Svetovanje je dostopno, zaupno, objektivno in usmerjeno k svetovancu.

Obdobje izvajanja dejavnosti je od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019.

Za več informacij se obrnite na Majo Sadar, organizatorko izobraževanj odraslih. Dosegljiva je po telefonu: 02 82 15 072 (ob ponedeljkih, od 14. do 15. ure), preko elektronske pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (vse dni v tednu) ali osebno na sedežu LURA (Gačnikova pot 3, Ravne na Koroškem), in sicer ob ponedeljkih, od 9. do 11. ure, in ob sredah, od 15. do 17. ure. (Po predhodnem dogovoru s svetovalko se lahko prilagodimo tudi terminu in kraju, ki ustrezata stranki. Za obisk v času uradnih ur se predhodno dogovorite s svetovalko po telefonu ali preko elektronske pošte.)

Projekt Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (ISIO) je razvil Andragoški center Republike Slovenije.