Študijski krožki

Študijski krožek Po stopinjah leških rudarjev (2019)

Študijski krožek PO STOPINJAH LEŠKIH RUDARJEV je potekal leta 2019 na Lešah v Občini Prevalje. Njegova mentorica je bila Danica Hudrap.

Na Lešah, v majhni koroški vasi, so leta 1818 odkrili ležišče premoga, ki je deloval 119 let in bi v zlatem obdobju največji slovenski premogovnik. V študijskem krožku so sodelovali krajani, katerih starši so delali v premogovniku, otroci podružnične šole in starejši Lešanarji, ki prebivajo v domu starejših na Prevaljah. Odstrli so pomemben del zgodovine kraja, ko se je ta iz tihega zaselka spremenil v pravo delavsko središče. Študijski krožek je bil pomembna priprava na leto 2020, ko bodo na Lešah obhajali 200-letnico uradnega odprtja leškega premogovnika.

Izobraževalni cilji študijskega krožka:

  • spoznavanje duhovne in tehnične dediščine Leš;
  • iskanje ustnih in pisnih virov informacij o 200 let starem Leškem premogovniku, o življenju in delu v času njegovega delovanja;
  • zbiranje in dokumentiranje predmetov ter fotografskega gradiva iz časa rudarskih Leš.

Akcijski cilji so bili:

  • prikaz posnetkov zbranega gradiva (razstava) in izdelava filma;
  • obuditev tipične lokalne hrane iz časa delovanja premogovnika;
  • sodelovanje na 8. festivalu Pravljične vasi Leše v septembru 2019.

Fotografski utrinki študijskega krožka s predstavitvijo na 8. festivalu Pravljična vas Leše so dostopni v galeriji: https://lura.si/utrinki/galerija/135-studijski-krozek-po-stopinjah-leskih-rudarjev.

Film, ki je nastal v okviru študijskega krožka, si lahko ogledate na povezavi: https://youtu.be/OKcihth9L0Y.

Utrinki iz Pravljične vasi Leše sledijo: v soboto, 14. 9., se bodo obiskovalci festivala v soboto popoldne spoznali tudi z vsebino in s končnim rezultatom študijskega krožka Po stopinjah leških rudarjev, poskusili pa bodo lahko tudi tipične "knapovške" jedi. (https://lura.si/utrinki/galerija/135-studijski-krozek-po-stopinjah-leskih-rudarjev)

Študijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, koordinira pa ga Andragoški center Slovenije.

Študijski krožek Kaj pravijo sosedje? (2019)

V sodelovanju z Društvom upokojencev Dravograd smo v mesecu marcu 2019 pričeli z izvajanjem študijskega krožka z naslovom Kaj pravijo sosedje?, ki ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, koordinira pa ga Andragoški center Slovenije. Mentorica študijskega krožka je bila dr. Karla Oder.

V okviru študijskega krožka se je srečevalo 13 udeležencev in skupaj smo odkrivali povezanost koroškega narečja z nemškim jezikom.

Ker je pomen študijskih krožkov neformalna oblika izobraževanja odraslih, pri katerem vsak udeleženec s svojim znanjem in z izkušnjami prispeva k uresničevanju cilja, sta druženje in učenje prepletena skozi ves čas našega druženja. V sproščenem vzdušju, ob kavici in piškotih smo zbirali besedišče na temo šole oziroma izobraževanja in preživljanja prostega časa, delali sezname koroških izrazov in jim iskali ustreznice v nemškem ter slovenskem jeziku. Udeleženci z boljšim predznanjem nemškega jezika so pisali spomine iz šolskih klopi (v narečju, nemškem in slovenskem jeziku), ostali pa so izdelovali ljubiteljski slovarček na določeno temo.

Že na samem začetku smo si poleg izobraževalnih ciljev zastavili tudi akcijski cilj, in sicer izlet na avstrijsko Koroško, kjer smo si ogledali kulturne znamenitosti dvojezičnih krajev. (Prispevek oziroma poročilo o izletu so dostopni na: https://lura.si/obvestila/141-kaj-pravijo-sosedje-na-avstrijskem-koroskem-porocilo-z-izleta; fotografski utrinki pa na: https://lura.si/utrinki/galerija/142-kaj-pravijo-sosedje-na-avstrijskem-koroskem-izlet-studijski-krozek-kaj-pravijo-sosedje-4-7-2019.)

Dravograd je obmejna občina, zato prihaja do dnevnega prepletanja slovenskega in nemškega jezika. V koroškem narečju je ogromno germanizmov, ki jih vsakodnevno uporabljamo. Pomembno je ohranjati našo jezikovno identiteto in jo prenašati na mlajše generacije.

Rezultat študijskega krožka bo objavljen v zgibanki, ki je v tisku in jo v kratkem tudi objavimo na spletu.

21. maja 2019 so o našem študijskem krožku in o njegovem delovanju poročali tudi v oddaji Obzornik (Koroška TV Dravograd). Posnetek je dosegljiv na spletni povezavi: http://www.tvdravograd.si/index.php/oddaje/obzornik/369-obzornik-21-5-2019, in sicer v časovnem intervalu od 36:16 do 46:16.

7. oktobra 2019 je bil o delu študijskega krožka objavljen tudi prispevek v časopisu Večer Koroška: https://www.vecerkoroska.com/v-studijskem-krozku-obudili-spomine-na-solske-dni-10074069.

Študijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, koordinira pa ga Andragoški center Slovenije.

 

Študijski krožek Ljudsko gledališče (2019)

Študijski krožek Ljudsko gledališče je potekal v organizaciji Ljudske univerze Ravne na Koroškem (LURA) pod mentorstvom dr. Karle Oder. Vanj je bilo vključenih 17 oseb, od tega 11 igralcev gledališke skupine Kimperk Teater, ki že vrsto let deluje na Ojstrici (Občina Dravograd).

Ker je bila že v preteklosti v tem delu Slovenije močno prisotna gledališka dejavnost in ker smo si člani gledališke skupine Kimperk teater želeli poglobiti znanje o gledaliških tehnikah, podrobneje spoznati gledališko igro in režiranje, smo bili tovrstnega sodelovanja z Ljudsko univerzo Ravne na Koroškem zelo veseli.

S pomočjo dr. Karle Oder, mentorice, ki nas je s svojim svetovanjem usmerjala in vodila skozi študijski krožek, smo začeli z našimi rednimi (bolj ali manj) tedenskimi srečanji v župnišču na Ojstrici.

Na uvodnem srečanju smo določili naše cilje in nato skozi celoten potek krožka strmeli k doseganju željenih rezultatov. Naši izobraževalni cilji so bili: (1) spoznavanje gledališke igre, (2) seznanjanje z različnimi tehnikami igranja in režiranja, (3) poglabljanje besedišča narečnega jezika ter (4) nastopanje v javnosti, naš akcijski cilj pa je bila izvedba gledališke predstave v lokalnem okolju z namenom promocije našega kraja. Takoj smo se lotili zbiranja zamisli, idej in tematike za predstavo, smo se obrnili še na gospoda Igorja Glasenčnika, ki je režiserski vodja gledališke skupine Kimperk teater, pred tem pa je bil v isti funkciji tudi pri gledališki skupini na Kapli. On nam je pripravil konkretne primere za poglobitev gledališkega znanja, ki smo jih v okviru posameznih srečanj pogledali in predelali. Eden od ciljev je bil tudi poglobitev znanja narečnega jezika, zato smo stopili v kontakt s starejšimi občani, konkretno z gospo Faniko Lesičnik. Rezultati tega srečanja so bili izredno dobri, saj smo po pogovoru z gospo dobili mnogo novih idej za zasnovo gledališke predstave, ki bi se vključevala v promocijo kraja. Poleg tega pa smo si tudi zapisali nekaj primerov lokalo specifičnih narečnih besed in nekaj primerov t. i. strašeja na Ojstrici, ki nam bodo koristili pri pripravi naslednjih gledaliških predstav.

Po določitvi tematike za našo predstavo smo aktivno pristopili najprej k pisanju besedila, nato je sledilo deljenje vlog, vaje in priprava scene. Pri vsem tem je bilo izrednega pomena obsežno znanje gospoda Glasenčnika o teoriji in praksi v gledališču. S svojim neverjetnim čutom za režijo nas je usmerjal na vajah in nam pomagal pri izbiri scene.

Naši cilji v okviru študijskega krožka so bili realizirani. Gledališko predstavo, ki smo jo pripravili, smo zaigrali na srečanju lovcev s kmeti na Ojstrici. (Iz tehničnih razlogov smo opustili prvotno idejo, da s predstavo sodelujemo na praznovanju 60-letnice Ljudske univerze Ravne na Koroškem.) Gledalci in tudi udeleženci ocenjujemo, da je dogodek uspel, saj so bili osebni odzivi in odzivi na socialnih omrežjih zelo dobri. S tem smo odlično poskrbeli za promocijo našega kraja.

Skozi srečanja v okviru študijskega krožka Ljudsko gledališče smo poglobili teorijo gledališkega nastopanja in se srečali z novimi primeri gledaliških predstav, kar nam bo v izredno pomoč pri nadaljnjem ustvarjanju.

Sodelovanje v študijskem krožku je vsem udeležencem prineslo veliko znanja, nam razširilo obzorja in dalo veliko novih idej oziroma novih pogledov nanje ter delovne vneme za naprej, za kar smo Ljudski univerzi Ravne na Koroškem in Andragoškemu centru Slovenije zelo hvaležni.

Petra Uršnik

Galerija študijskega krožka: https://lura.si/utrinki/galerija/163-studijski-krozek-ljudsko-gledalisce-2019.

Študijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, koordinira pa ga Andragoški center Slovenije.

Študijski krožek Spomini na družinsko preteklost (2019)

Študijski krožek Spomini na družinsko preteklost je potekal v organizaciji Ljudske univerze Ravne na Koroškem (LURA) pod mentorstvom dr. Karle Oder. Izvajali smo ga v Domu starejših na Fari na Prevaljah (Občina Prevalje). Udeležili so se ga stanovalci doma, pri izvedbi pa so sodelovali tudi zaposleni v ustanovi.

Članom krožka je mentorica na prvem srečanju predstavila predlog poteka krožka: želeli smo obuditi spomine na družinsko preteklost, družino, otroštvo, praznovanja …

Že na prvem srečanju so nekateri udeleženci predstavili svoje družine in se spominjali otroštva. V nadaljevanju srečevanj so pripovedovali o delu žensk in o boleznih otrok. Slišali smo pripovedi o rabi zdravilnih rastlin in kisle vode z Rimskega vrelca, spoznali različne okrasne vrtne rože in rože v loncih ter najokusnejšo hrano in nekatere recepte za njeno pripravo.

Dotaknili smo se tudi spominov na učitelje in šolo. Večina sodelujočih je pouk rada obiskovala, z učitelji pa so imeli različne izkušnje. Odraščali so namreč v obdobju, ko sodobna prevozna sredstva niso bila tako številčna, zato je večina v šolo pešačila, nekateri so imeli dolgo pot, tudi celo uro. Pouk je potekal v dveh izmenah, med odmori in po pouku so se igrali različne igre.

Na srečanju so pripovedovali o pripovedkah in legendah, ki so jih slišali v otroštvu. Z velikim veseljem so udeleženci govorili o žal ženah, ki so živele na Volinjaku, o »berkmandlcu« na Lešah, ki je imel rdeče hlače in »plavi« jopič, o povodnem možu na Uršlji gori, o Turkih in o divji jagi.

S pripovedovanjem so oživeli tudi njihovi spomini na družinske praznike, zlasti veliko noč, ki je eden najpomembnejših praznikov katoliške cerkve. Na njeno praznovanje so se pripravljali dalj časa. Sodelovali so pri obredju in pripravi prostora, hrane in sploh prazničnega vzdušja. Obudili smo tudi spomin na pisanko, botrsko obdarovanje krščencev in birmancev ob veliki noči; na posameznike, ki so pritegnili njihovo pozornost zaradi svoje drugačnosti.

Na srečanjih ni manjkalo družabnosti, marsikdaj smo tudi zapeli in se nasmejali, praznovali smo rojstni dan članice krožka in rojstvo (pra)vnuka. V prijetnem vzdušju smo študijski krožek tudi zaključili in realizirali zastavljene cilje.

Izvedbo študijskega krožka so omogočili Ljudska univerza Ravne na Koroškem, Dom starejših na Fari in Andragoški center Slovenije, za kar vsem lepa hvala.

 

Dr. Karla Oder,

mentorica in vodja študijskega krožka

 

Galerija študijskega krožka je dostopna na: https://lura.si/utrinki/galerija/132-studijski-krozek-spomini-na-druzinsko-preteklost.

Študijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, koordinira pa ga Andragoški center Slovenije.

Študijski krožek 60 let LURA (2019)

Formalno in neformalno izobraževanje odraslih ima v Mežiški dolini dolgo tradicijo. Ljudska univerza Ravne na Koroškem oziroma LURA (okrajšano ime, v rabi od oktobra 2018 dalje) je z delom pričela po drugi svetovni vojni – 30. septembra 1959. leta. S pomočjo študijskega krožka smo želeli podrobneje spoznati njeno vlogo pri izobraževanju odraslih na Koroškem, odkriti njeno še nepopisano zgodovino, jo predstaviti koroški in tudi slovenski javnosti, sodelovati pri predstavitvi publikacije ob 60-letnici LURA na Ravnah na Koroškem.

V okviru študijskega krožka 60 LET LURA smo si kot izobraževalni cilj zastavili spoznavanje še neodkrite zgodovine delovanja LURA in oblik izobraževanja odraslih od srede 20. stoletja dalje v Mežiški dolini. Naš glavni akcijski cilj pa je bil priprava publikacije ob 60-letnici LURA in njena predstavitev na osrednji prireditvi ob 60-letnici zavoda.

Na uvodnem srečanju študijskega krožka je direktorica LURA predstavila sedanje delovanje zavoda in programe, ki tečejo v šolskem letu 2019/2020. Prikazala je, kako so v zavodu spremenili grafično podobo in kaj jih na tem področju še čaka. Povedala je, da zavod LURA ni vodil kronike delovanja in da do zdaj sistematičnega pregleda nad opravljenim delom še ni bilo narejenega, zato je še toliko pomembnejše, da se ob 60-letnici to stori, popiše, zbere in objavi. To smo skozi srečevanja tudi storili in naredili.

K sodelovanju smo povabili tudi nekatere bivše zaposlene, s katerimi smo obudili spomine na delovanje ustanove in na njihovo vlogo. Z nekaterimi smo opravili tudi intervjuje. Pregledali smo dosegljivo arhivsko dokumentacijo, lokalni časopis Koroški fužinar in iskali objave o delovanju Delavske, pozneje Ljudske univerze Ravne v Koroškem, v različnih tiskanih publikacijah. Zbrana besedila smo pregledali in jih oblikovali v vsebinske sklope.

Člani krožka smo se udeležili odprtja razstave o čebelarstvu na Koroškem, kjer so klekljarice predstavile klekljane izdelke čebel in cvetlic (razstava je bila pripravljena za predstavitev na 17. prazniku čebel v Sloveniji in ob 2. svetovnem dnevu čebel, ki je potekal na Ravnah na Koroškem). Udeležili smo se tudi Parade učenja v Slovenj Gradcu in otvoritve razstave članic likovne sekcije Tretje življenjske univerze na temo naravne in kulturne dediščine, ki je bila v ravenskem muzeju.

Ob koncu študijskega krožka smo načrtovali slovesnost, ki je potekala v ponedeljek, 30. septembra, v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem. Program je povezovala moderatorka Barbara Polutnik Brusnik, goste pa so nagovorili: direktorica LURA dr. Anja Benko, direktorica KOK mag. Irena Oder, podžupan občine Ravne na Koroškem Aljaž Verhovnik, glasbeni program so oblikovali učenci OŠ Franja Goloba Prevalje, Glasbene šole Ravne in dijaki Gimnazije Ravne.

Poročilo o dogodku in fotografsko gradivo sta dostopna na: https://lura.si/obvestila/165-60-let-ljudske-univerze-ravne-na-koroskem-30-9-2019.

Študijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, koordinira pa ga Andragoški center Slovenije.

Kontakt

Ljudska univerza Ravne – LURA
Gačnikova 3
2390 Ravne na Koroškem

Telefon:
02 82 15 073

Elektronski naslov: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Delovni čas

Ponedeljek, torek, četrtek: 
7.0015.00

Sreda: 
7.0017.00

Petek: 
7.0013.00

Uradne ure

Ponedeljek, torek, četrtek: 
10.0012.00

Sreda: 
9.00–11.00 in 14.00–16.00

Ob petkih ni uradnih ur.

Kontaktirajte nas

Polja označena z (*) so obvezna!
Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Invalid Input
Manjkajoč podatek!
Neveljavno!