Študijski krožek Po stopinjah leških rudarjev (2019)

Študijski krožek PO STOPINJAH LEŠKIH RUDARJEV je potekal leta 2019 na Lešah v Občini Prevalje. Njegova mentorica je bila Danica Hudrap.

Na Lešah, v majhni koroški vasi, so leta 1818 odkrili ležišče premoga, ki je deloval 119 let in bi v zlatem obdobju največji slovenski premogovnik. V študijskem krožku so sodelovali krajani, katerih starši so delali v premogovniku, otroci podružnične šole in starejši Lešanarji, ki prebivajo v domu starejših na Prevaljah. Odstrli so pomemben del zgodovine kraja, ko se je ta iz tihega zaselka spremenil v pravo delavsko središče. Študijski krožek je bil pomembna priprava na leto 2020, ko bodo na Lešah obhajali 200-letnico uradnega odprtja leškega premogovnika.

Izobraževalni cilji študijskega krožka:

  • spoznavanje duhovne in tehnične dediščine Leš;
  • iskanje ustnih in pisnih virov informacij o 200 let starem Leškem premogovniku, o življenju in delu v času njegovega delovanja;
  • zbiranje in dokumentiranje predmetov ter fotografskega gradiva iz časa rudarskih Leš.

Akcijski cilji so bili:

  • prikaz posnetkov zbranega gradiva (razstava) in izdelava filma;
  • obuditev tipične lokalne hrane iz časa delovanja premogovnika;
  • sodelovanje na 8. festivalu Pravljične vasi Leše v septembru 2019.

Fotografski utrinki študijskega krožka s predstavitvijo na 8. festivalu Pravljična vas Leše so dostopni v galeriji: https://lura.si/utrinki/galerija/135-studijski-krozek-po-stopinjah-leskih-rudarjev.

Film, ki je nastal v okviru študijskega krožka, si lahko ogledate na povezavi: https://youtu.be/OKcihth9L0Y.

Utrinki iz Pravljične vasi Leše sledijo: v soboto, 14. 9., se bodo obiskovalci festivala v soboto popoldne spoznali tudi z vsebino in s končnim rezultatom študijskega krožka Po stopinjah leških rudarjev, poskusili pa bodo lahko tudi tipične "knapovške" jedi. (https://lura.si/utrinki/galerija/135-studijski-krozek-po-stopinjah-leskih-rudarjev)

Študijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, koordinira pa ga Andragoški center Slovenije.