Študijski krožek Kaj pravijo sosedje? (2019)

V sodelovanju z Društvom upokojencev Dravograd smo v mesecu marcu 2019 pričeli z izvajanjem študijskega krožka z naslovom Kaj pravijo sosedje?, ki ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, koordinira pa ga Andragoški center Slovenije. Mentorica študijskega krožka je bila dr. Karla Oder.

V okviru študijskega krožka se je srečevalo 13 udeležencev in skupaj smo odkrivali povezanost koroškega narečja z nemškim jezikom.

Ker je pomen študijskih krožkov neformalna oblika izobraževanja odraslih, pri katerem vsak udeleženec s svojim znanjem in z izkušnjami prispeva k uresničevanju cilja, sta druženje in učenje prepletena skozi ves čas našega druženja. V sproščenem vzdušju, ob kavici in piškotih smo zbirali besedišče na temo šole oziroma izobraževanja in preživljanja prostega časa, delali sezname koroških izrazov in jim iskali ustreznice v nemškem ter slovenskem jeziku. Udeleženci z boljšim predznanjem nemškega jezika so pisali spomine iz šolskih klopi (v narečju, nemškem in slovenskem jeziku), ostali pa so izdelovali ljubiteljski slovarček na določeno temo.

Že na samem začetku smo si poleg izobraževalnih ciljev zastavili tudi akcijski cilj, in sicer izlet na avstrijsko Koroško, kjer smo si ogledali kulturne znamenitosti dvojezičnih krajev. (Prispevek oziroma poročilo o izletu so dostopni na: https://lura.si/obvestila/141-kaj-pravijo-sosedje-na-avstrijskem-koroskem-porocilo-z-izleta; fotografski utrinki pa na: https://lura.si/utrinki/galerija/142-kaj-pravijo-sosedje-na-avstrijskem-koroskem-izlet-studijski-krozek-kaj-pravijo-sosedje-4-7-2019.)

Dravograd je obmejna občina, zato prihaja do dnevnega prepletanja slovenskega in nemškega jezika. V koroškem narečju je ogromno germanizmov, ki jih vsakodnevno uporabljamo. Pomembno je ohranjati našo jezikovno identiteto in jo prenašati na mlajše generacije.

21. maja 2019 so o našem študijskem krožku in o njegovem delovanju poročali tudi v oddaji Obzornik (Koroška TV Dravograd). Posnetek je dosegljiv na spletni povezavi: http://www.tvdravograd.si/index.php/oddaje/obzornik/369-obzornik-21-5-2019, in sicer v časovnem intervalu od 36:16 do 46:16.

7. oktobra 2019 je bil o delu študijskega krožka objavljen tudi prispevek v časopisu Večer Koroška: https://www.vecerkoroska.com/v-studijskem-krozku-obudili-spomine-na-solske-dni-10074069.

Rezultat študijskega krožka je objavljen v publikaciji.

Študijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, koordinira pa ga Andragoški center Slovenije.