ŠTUDIJSKI KROŽEK ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA – KLJUČ DO DOBREGA DUŠEVNEGA ZDRAVJA (2020)

O VSEBINI ŠTUDIJSKEGA KROŽKA

V Koroški regiji beležimo porast oseb z duševnimi motnjami, velik delež le-teh prihaja iz socialno šibkejših področij in nima zadostnega znanja o osnovah zdravega načina življenja, ki bistveno pripomorejo k stabilnejšemu duševnemu zdravju. V Občini Prevalje, ki je prijazna invalidom, želimo opolnomočiti osebe s težavami v duševnem zdravju, da bodo lahko same pripomogle k lastnemu boljšemu telesnemu in posledično tudi duševnemu zdravju.

Osnovni izobraževalni cilj ŠK je opolnomočenje oseb s težavami v duševnem zdravju (le-te bodo vključene kot udeleženci ŠK) s področja telesnega zdravja (osebna higiena, zdrava prehrana, telesna vadba) in ozaveščanje udeležencev o pomenu telesnega zdravja in njegovi povezavi z duševnim zdravjem. Skozi akcijske cilje bodo uporabniki spoznali raznolike vadbe oziroma športne aktivnosti (pilates, aerobne vadbe, jogo, meditacije ipd.) ter vpliv športa in zdrave prehrane na telesno in duševno zdravje. Prav tako bodo imeli udeleženci ŠK možnost pridobiti in nadgraditi znanja v zvezi s pripravo zdravih in uravnoteženih obrokov. K sodelovanju bomo povabili številne strokovnjake s področja športnih vadb, zdrave prehrane in osebne higiene, slednji pa bodo na ta način povezovanja seznanjeni s težavami, s katerimi se srečujejo osebe s težavami v duševnem zdravju – tako bomo združili teorijo s prakso v vsakdanjem življenju.

ŠK izvajamo v sodelovanju z Društvom Altra, Enota Prevalje.

Mentorica ŠK: dr. Karla Oder.

OBJAVE NA FACEBOOKU

GALERIJA

https://lura.si/utrinki/galerija/232-studijski-krozek-zdrav-nacin-zivljenja-kljuc-do-dobrega-dusevnega-zdravja-2020.