ŠTUDIJSKI KROŽEK ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI – SKUPAJ ZMOREMO (2020)

O VSEBINI ŠTUDIJSKEGA KROŽKA

ŠK bo omogočal osebam z intelektualnimi ovirami skupno raziskovanje in odkrivanje posebnosti značilnosti življenja v skupnosti. Z njegovim delovanjem bomo sledili sodobnim trendom deinstitucionalizacije in normalizacije oseb z intelektualnimi ovirami.

V okviru izobraževalnih ciljev ŠK bomo izpeljali debatne krožke in pogovore, s pomočjo katerih bodo udeleženci prišli do rešitev, kako živeti v stanovanjskih skupnostih, kako se obnašati in na kaj morajo biti pozorne v vsakdanjem življenju izven institucije. Z izmenjavo izkušenj bodo udeleženci ŠK pridobivali znanja o življenju v skupnosti, spoznavali kulturo življenja v skupnosti, analizirali tveganja in sistematično načrtovali selitev.

Akcijski cilj ŠK bo izdelava brošure/publikacije, ki bo predstavila optimalno vključitev oseb z intelektualnimi ovirami v širše okolje oziroma skupnost in bo namenjena tako osebam, vključenim v stanovanjsko skupnost, kot lokalnim skupnostim, katerim se bo ta ranljiva skupina ljudi v prihodnosti pridružila. Besedilo v njej bo zapisano v tehniki lahkega branja, tako da bodo osebe z motnjami v intelektualnem razvoju lažje dojele napotke, nasvete in razlage.

ŠK izvajamo v sodelovanju s Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV).

Mentorica ŠK: dr. Karla Oder.

GALERIJA

https://lura.si/utrinki/galerija/233-studijski-krozek-zivljenje-v-skupnosti-skupaj-zmoremo-2020

OBJAVA O ŠTUDIJSKEM KROŽKU NA SPLETNI STRANI ANDRAGOŠKEGA CENTRA REPUBLIKE SLOVENIJE "ŠTUDIJSKI KROŽKI", RUBRIKA "OBJAVE"

https://sk.acs.si/objave/studijski-krozek-zivljenje-skupnosti-skupaj-zmoremo