ŠTUDIJSKI KROŽEK ČUDOVITI SVET ČEBEL (2021)

Pomena čebel ne gre omejiti le na lokalno okolje, temveč sta od njihovega obstoja odvisna ves planet in človeštvo. Njihov največji doprinos je opraševanje skoraj treh četrtin vseh rastlin, s katerimi proizvedemo 90 % svetovne hrane. Pomembno vlogo imajo pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi, hkrati so pokazatelj razmer v okolju.

Kljub vse boljši ozaveščenosti o pomenu čebel še vedno premalo poznamo njihov svet, ki je za nas še kako pomemben. Zato smo se odločili, da bomo v okviru študijskega krožka Čudoviti svet čebel aktivirali ranljive skupine v lokalnem okolju (udeležence s posebnimi potrebami) in skupaj spoznavali pomen teh živih bitij na različnih področjih. S tem ne bomo prispevali samo k boljši ekološki ozaveščenosti in k spodbujanju trajnostnega načina življenja, temveč bomo poskrbeli še za zdravje in ohranjanje kulturne dediščine.

Izobraževalni cilji so bili: (1) spoznavanje značilnosti in pomena čebel v našem življenju; (2) spoznavanje čebelarstva, dela čebelarjev in njihove opreme; (3) ogled čebelnjaka; (4) branje in učenje pesmi na temo medu in čebel; (5) poznavanje pomena medu in ostalih izdelkov v prehrani in zdravju; (6) obisk delavnice medičarstva in svečarstva; (7) spoznavanje okolju prijaznih recikliranih izdelkov, ki so narejeni iz čebeljega voska.

Akcijski cilji so bili: (1) poslikava panjskih končnic; (2) priprava napitkov in jedi iz medu in medenih izdelkov; (3) izdelava krpic iz čebeljega voska.

Z izobraževalnimi in akcijskimi cilji smo ozavestili ranljive ciljne skupine, vključene v ŠK, in sicer glede pomembnega pomena čebel za naš planet, družbo in okolje.

GALERIJA ŠTUDIJSKEGA KROŽKA > povezava: https://lura.si/utrinki/galerija/313-studijski-krozek-cudoviti-svet-cebel-2021.

POROČILO O DELOVANJU ŠTUDIJSKEGA KROŽKA > povezava: https://lura.si/obvestila/324-cudoviti-svet-cebel.

PRISPEVKA V GLASILU "VEZI" (izdajatelj: CUDV Črna na Koroškem) O ŠTUDIJSKEM KROŽKU > povezava: https://www.cudvcrna.si/publikacije/vezi/ (str. 53 in 54).

FILMČEK O ŠTUDIJSKEM KROŽKU > povezava: https://www.cudvcrna.si/2021/09/15/cudoviti-svet-cebel/.

 

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN "ŠTUDIJSKIH KROŽKOV" > https://sk.acs.si/