ŠTUDIJSKI KROŽEK JEZIKOVNI RINGELŠPIL (2021)

Dravograd je obmejna koroška občina, kjer v vsakdanjem govoru zaradi bližine meje z Avstrijo prihaja do prepletanja slovenskega in nemškega jezika, sploh z rabo germanizmov v narečju, ki pa jih mlajše generacije vse slabše razumejo in posledično manj uporabljajo. Osnovno potrebo vsakega otroka predstavlja igra in njen sestavni del je jezik – tako je bilo nekoč, tako je danes. Otroške igre preteklih generacij so del kulturne dediščine, ki izgublja svojo vrednost, zato si moramo prizadevati za njihovo ohranitev in preprečiti, da bi naši potomci izgubili stik s tem pomembnim pečatom, ki je skozi čas zaznamoval ta naš prostor.

S ŠK Jezikovni ringelšpil, s katerim nadaljujemo ŠK iz leta 2019 Kaj pravijo sosedje?, želimo doprinesti k trajnostnemu vidiku in prispevati k lokalnemu razvoju v Občini Dravograd, ohraniti dostopnost učenja vsem generacijam, hkrati pa aktivirati vključitev ranljivih skupin in med njimi razviti občutek pripadnosti.

Izobraževalni cilji so bili: (1) spoznavanje koroškega narečja v vsakdanji rabi za izbrano tematsko področje, (2) primerjava narečja z nemščino kot jezikom naših severnih sosedov in s slovenskim knjižnim jezikom, (3) zbiranje in predstavitev vrste otroških iger, ki so se jih otroci igrali v preteklosti, (4) pisanje spominov, (5) oblikovanje publikacije.

Akcijski cilji so bili: (1) izdaja publikacije, v kateri bodo predstavljene otroške igre, ki so se jih otroci nekoč igrali, in sicer vzporedno v treh različicah jezika: knjižni slovenščini, narečni in nemški varianti; (2) predstavitev publikacije v lokalnem okolju (kulturni dogodek); (3) predstavitev otroških iger in narečnih besed učencem prve triade Osnovne šole Neznanih talcev Dravograd, in sicer z namenom predstavitve delčka kulturne dediščine in kot vzpodbuda oziroma ideja za kvalitetno preživljanje prostega časa.

GALERIJA ŠTUDIJSKEGA KROŽKA > povezava: https://lura.si/utrinki/galerija/332-studijski-krozek-jezikovni-ringelspil-2021.

PUBLIKACIJA ŠTUDIJSKEGA KROŽKA > povezava: https://drive.google.com/file/d/16KqRJ9QL-WLSW2Hi5UvC3AKO9RTOAllC/view?usp=sharing.

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN "ŠTUDIJSKIH KROŽKOV" > https://sk.acs.si/