TK 2023–2029

TK 2023-2029

Obdobje izvajanja: 13. 10. 2023–30. 6. 2029

Poslovodeči partner: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih

Konzorcijski partner: Ljudska univerza Ravne na Koroškem

 

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

 

Ciljna skupina projekta so odrasli. Posebno pozornost bomo namenjali naslednjim skupinam odraslih:

 • nižje izobraženim (srednješolsko izobraževanje ali manj),
 • aktivnim, ki so stari 55 let ali več,
 • tujcem in
 • zapornikom.

Sofinancirali se bodo izobraževalni programi za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc. Odrasli se bodo lahko vključili v naslednje programe:

 • programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost (Izzivi podeželja, Moj korak, razgibajmo življenje z učenjem itd.);
 • javnoveljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik;
 • javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev;
 • javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle;
 • javnoveljavni program Digitalna pismenost za odrasle;
 • neformalni izobraževalni programi (tečaji tujih jezikov, komunikacije, računalništva, trajnosti, zdravega življenjskega sloga, miselne delvnice ipd.) in
 • programi priprav na izpite iz slovenščine.

 

Odrasli se lahko vključi v več izobraževalnih programov. Program je uspešno zaključen, če je udeleženec prisoten najmanj 80 % ur trajanja programa.

 

Informacije o projektu:

Barbara Gosnik

040 699 596

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus. Javni razpis se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.

Kontakt

Ljudska univerza Ravne – LURA
Čečovje 12a
2390 Ravne na Koroškem

Telefon:
02 82 15 073

Elektronski naslov: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Delovni čas

Ponedeljek, torek, četrtek: 
7.0015.00

Sreda: 
7.0017.00

Petek: 
7.0013.00

Uradne ure

Ponedeljek, torek, četrtek: 
10.0012.00

Sreda: 
9.00–11.00 in 14.00–16.00

Ob petkih ni uradnih ur.

Kontaktirajte nas

Polja označena z (*) so obvezna!
Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Invalid Input
Manjkajoč podatek!
Neveljavno!