Projektni krog

O PROJEKTU TVU

O PROJEKTU TVU

Tedni vseživljenjskega učenja oziroma okrajšano TVU so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki jo izpeljuje več ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi in tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. Skozi projekt se poskuša vsako leto čim širše udejanjati slogan "Slovenija, učeča se dežela".

TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja.

Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije (ACS).

Več o projektu na njegovi spletni strani: https://tvu25.acs.si/predstavitev/.

TVU 2020

25. TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) NA LJUDSKI UNIVERZI RAVNE NA KOROŠKEM (od 4. 9. do 9. 10. 2020)

TVU 2022

27. TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU)

NA LJUDSKI UNIVERZI RAVNE NA KOROŠKEM (od 9. 5. do 12. 6. 2022):

"(spo)ZNANJE BREZ MEJA."

Javni zavod Ljudska univerza Ravne na Koroškem oziroma LURA je bil letos (2022) tretjič območni koordinator TVU za celotno Koroško. Ta (dokaj nova) vloga nam predstavlja odlično priložnost za širjenje in krepitev partnerske mreže ne le v lokalnem, temveč tudi v regionalnem in nacionalnem okolju. Z opravljanjem tovrstnega dela si naš javni zavod pridobiva dragocene izkušnje in znanja.

V preteklih dveh letih smo našo lokalno zgodbo uspešno predstavljali tudi na ravni države in vselej sledili temu, da smo v lokalnem okolju imeli v okviru festivala TVU neko lastno in inovativno krovno temo oziroma rdečo nit dogodkov. V letu 2020 je bila tema Učim se, torej sem!, lani pa Učenje vedno najde pot. Z vsemi prireditvami, ki so vselej imele enoten koncept tvorbe naslovov (2020: Učim se …, 2021: Pot do …) smo dokazali, kako raznolike so poti vseživljenjskega učenja in na katerih področjih lahko izpolnimo svoja lastna védenja. Z enotnimi naslovi smo dosegli višjo raven promocije na regionalni ravni, prireditve pa so bile prepoznavnejše tudi iz koledarja dogodkov. Pohvalo na ta račun smo prejeli še od naših partnerjev, ki so v povezovanju v smislu zgodbe videli še dodano vrednost projekta.

Pod krovno temo TVU 2022 Učenje je življenje – naj krepi in radosti, kakor jo je razpisal Andragoški center Slovenije, smo se letos odločili, da bo naša lokalna podtema Ljudske univerze Ravne na Koroškem v letu 2022 (spo)ZNANJE BREZ MEJA. Rdečo nit smo gradili okoli samostalnika spoZNANJE (namenoma pisano nekaj z majhnimi in nekaj z velikimi tiskanimi črkami). Skozi izpeljavo festivala smo želeli dokazati, da je samo spoznanje proces in hkrati rezultat. Je zelo zaželeno in cenjeno stanje, v katerem je spoznavalec (S) v spoznavnem aktu (A) v spoznavnem stiku s predmetom spoznanja (O). Akt dojemanja (spoznanja) je storitev subjekta, obstaja v njegovi zavesti (mišljenju), predmet spoznanja pa je lahko zunaj subjekta ali v njem. Dojemanje predmeta je subjektu prezentno, največkrat v obliki prepričanja. Prezenca je pomenljiva za subjekt, predstavlja predmet za subjekt. Znanje je rezultat spoznanja.

Vsi organizirani dogodki, ki so jih partnerji izpeljali v okviru naše območne koordinacije, so imeli enotno oblikovan naslov: Spoznavam … Naš napotek/navodilo ob tem je bilo, da so ta glagol izvajalci dopolnili z izobraževalno vsebino, ki bo predstavljala področje učenja. Celostno gledano smo z uresničeno idejo enotno zastavljenih naslovov dogodkov na lokalni ravni naše koordinacije TVU 2022 pokazali in prikazali, kako je možno uresničevati (spo)ZNANJE na številnih področjih življenja.

Z izpeljanimi dejavnostmi v času TVU 2021 smo geografsko pokrili celotno koroško regijo oziroma vse tri doline: Mežiško, Dravsko in Mislinjsko. Generacijsko smo s partnerji zaobjeli vse – od najmlajših do najstarejših. Z nami je sodelovalo 57 izvajalcev, ki s področjem svojega delovanja pokrivajo trikotnik od Črne na Koroškem na severozahodu do Slovenj Gradca na jugu do Radelj ob Dravi na severovzhodu. Skupaj smo izpeljali več kot 165 dogodkov/prireditev, ki se jih je udeležilo preko 6.000 udeležencev.

Na podlagi dosedanjih izkušenj (vsako leto lastna in inovativna rdeča nit na ravni območne koordinacije) ocenjujemo, da je naša koordinacija v lokalnem okolju odlično sprejeta, partnerji so med seboj bolj povezani (v naši regiji namreč aktivno poleg nas delujeta še dva druga območna koordinatorja TVU), med ljudmi pa to deluje zelo smiselno in kar se učinka promocije festivala tiče – učinkovitejše. V ključni besedi spoznanje skrivamo namreč tako spoznanje kot znanje, vse to pa se povezuje z vseživljenjskim učenjem. S spoznanjem pa smo želeli ravno to populacijo pritegnili na naše prireditve/dogodke. Vse organizirane dejavnosti so imele izobraževalni naboj in omogočale pridobitev novih spoznanj, znanj, védenj, veščin, spretnosti ipd.

 

OSREDNJA PRIREDITEV 27. TEDNOV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA NA LURA:

(spo)ZNANJE BREZ MEJA, 12. 5. 2022, KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE NA KOROŠKEM

 

(Naslovnica tiskanega vabila na osrednjo prireditev TVU; risba ivanjščic, ki jo je ustvarila gospa Mirjam Senica, ambasadorka vseživljenjskega učenja na LURA.)

Odločim se za Dobro, / ko v kriku Ljudi opazim strah. / Odločim se za Dobro, / ko beseda strupeno zareže v Zrak. / Odločim se za Dobro, / ko tema skuša skozi špranje Svetlobe. / Odločim se za Dobro, / ker v njem živi Resnica. / Odločim se za Dobro, / ker je lahkotnejši moj Korak. / Odločim se za Dobro, / ker takrat vidim iskre v Očeh. / Odločim se za Dobro, / ker tam – se rojeva Sočutje. / Odločim se za Dobro, / ker v njem živi Človek. / Odločim se za Dobro! / Odloči se še TI! / Srečno Tebi, / ki nosiš Dobro v Srcu! (Mirjam Senica)

Z besedami gospe Mirjam Senica smo v četrtek, na večer 12. velikega travna, kot območni koordinator 27. Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) na Koroškem pričeli osrednjo prireditev festivala pod naslovom (spo)ZNANJE BREZ MEJA, ki je potekala v razstavišču Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem. Gotovo se tudi vi sami kdaj opomnite na vse, kar bi bilo dobro, in kar je dobrega v naših vsakdanih. Premalokrat se tega zavedamo. Nikar pa se ne pozabite opomniti, da se je dobro in pametno učiti vse življenje …

»Znanje oziroma spoznanje brez meja« je letošnja lokalna tema Tednov vseživljenjskega učenja območnega koordinatorja festivala na Koroškem – Ljudske univerze Ravne na Koroškem. Ker je znanje, ki ga lahko osvojimo, brez meja; ker znanje lahko osvajamo brez meja; ker je znanje največja nagrada v brezmejnih tekmovanjih; ker je znanje največje bogastvo tega sveta in vsakogar med nami.

Na osrednjem dogodku TVU 2022 smo želeli med lokalno prebivalstvo in tudi širše razširiti védenje o tem, kako neomejena so naša spoznanja/znanja, s tem pa prav to v ljudeh prebuditi, razviti in spodbuditi, posledično pa jim še prikazati, da je z majhnimi spoznanji moč priti do znanja. Samo spoznavanje je proces in hkrati rezultat, znanje pa rezultat spoznanja. Živi dokaz za to našo idejo oziroma rdečo nit letošnje koordinacije TVU na LURA je življenjska pot naše letošnje ambasadorke vseživljenjskega učenja – gospe Mirjam Senica, ki smo ji na prireditvi tudi predali/podelili ta častni naziv. Ob tej priložnosti ji na tem mestu še enkrat iz srca čestitamo.

V utemeljitvi smo zapisali:

Ljudska univerza Ravne na Koroškem v okviru projekta TVU 2022 in ob podpori Občine Ravne na Koroškem tretji naziv »ambasadorka vseživljenjskega učenja« podeljuje gospe Mirjam Senica – pedagoginji, slikarki, pesnici in Ženski (pisani z veliko začetnico). Gospa Senica vidi učenje kot prioriteto življenja ter umetnost in kulturo kot sopotnici njenega bivanja, skozi katerega predaja sporočila o upanju, moči, pogumu, dobrem, svobodi, učenju … Dihe vseživljenjskega učenja vsakodnevno prepleta z dihi življenja. S svojim udejstvovanjem, pozitivno energijo, spodbujanjem sočutja in miline, s krepitvijo ljubezni do nas samih in z neizmernim delovnim elanom bogati našo družbo, lokalno skupnost ter jo s promocijo vseživljenjskega učenja želi popeljati v boljši jutri, na pot spoznanj in znanj brez meja.

V neizmerno veselje nam je bilo stopati po poteh naše osrednje gostje – gospe Mirjam Senica. Hvaležno in z navdušenjem smo spremljali in bomo še naprej spremljali sledi, ki jih pušča. Večer je bil resnično poln pozitivnih misli, iskrenih pogledov, navdihov, lepih in sočutnih besed ...

Iz hvala vsem, ki ste z nami soustvarjali osrednjo prireditev TVU 2022 na LURA in ga s svojo energijo naredili še lepšega. Hvala, Občina Ravne na Koroškem in gospa Janja Širnik, za soorganizacijo dogodka in vodenje, hvala, gospod Aljaž Verhovnik, podžupan Občine Ravne na Koroškem, za pozdravne besede in skupno podeljevanje plakete, hvala, Andragoški center Slovenije – mag. Zvonka Pangerc Pahernik in Ana Peklenik, za udeležbo in nagovor, hvala, Zala Rek in Sanja Perkuš, za čudovito glasbeno spremljavo na violini in flavti, hvala, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, za gostoljubje, hvala, Gimnazija Ravne na Koroškem, za tehnično pomoč, hvala, cvetličarna Iksija, za aranžmaje, hvala vsem, ki ste bili gostje naše osrednje prireditve TVU in ki ste bogatili ta prelep majski večer.

PRAZNUJEM … / Praznujem Rojstva. / Negotovosti. / Poguma. / Strahu. / Praznujem Rojstva. / Trenutkov. / Sreče. / Sočutja. / Besed. / Misli. / Pogledov. / Utripov srca. / Ljubezni. / Praznujem Rojstva. / Generacij. / Otrok. / Prijateljstev. / Miru. / Tišine. / Praznujem Rojstva. / Minevanj. / Sledi. / Neskončnosti. / Praznujem, da sem! (Mirjam Senica)

Tudi v prihodnje želimo praznovati z vami vsemi in slaviti vseživljenjsko učenje, ne le v času trajanja festivala, temveč vsak dan v letu.

Dr. Anja Benko, direktorica LURA

Foto: Matej Golob (https://www.fotofabrik.si/); fotogalerija dogodka/osrednje prireditve TVU 2022 na LURA: https://lura.si/utrinki/galerija/390-osrednja-prireditev-27-tednov-vsezivljenjskega-ucenja-tvu-koroska-osrednja-knjiznica-dr-franca-susnika-ravne-na-koroskem-spo-znanje-brez-meja-z-mirjam-senica-12-5-2022-foto-matej-golob-fotofabrik

 

OBJAVE V MEDIJIH IN NA SPLETNIH STRANEH, POROČILA PARTNERJEV O IZVEDBI 27. TEDNOV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA, GALERIJE DOGODKOV

 

 

KOLEDAR PRIREDITEV/DOGODKOV

 

 

SKLEPNE MISLI TVU 2022

 

TVU je festival, ki ne pozna meja – mejá širine, geografije, sodelovanja … In tako se je porodila ideja: tudi znanje je brez meja. Nikoli v življenju ne pridemo do točke, ko bi lahko rekli, da vse vemo/znamo, nikoli ne moremo eksplicitno in s kakšnimi aparaturami izmeriti našega znanja. Zato je krovna tema na lokalni ravni pri LURA: (spo)ZNANJE BREZ MEJA. S to temo smo želeli prekiniti tudi dvoletni cikel, ko smo živeli življenje z omejitvami v družbi in želimo vstopiti v obdobje, ki bo brez omejitev tudi na področju izobraževanja, učenja, vseživljenjskega učenja. Menimo, da so ljudje našo temo prepoznali v pozitivnem smislu in v njej videli potencial razsežnosti ter neomejenosti spoznanja/znanja, ki v življenju nikoli ne pride do ciljne črte oziroma ne doseže končne meje, če pa jo že, se za to prelomnico nariše novo, neznano, nepoznano obzorje, ki človeka, ki nosi v sebi čut vseživljenjskega učenja, vleče dalje do novega dosežka in tako naprej in naprej. V okviru TVU 2022 smo želeli ta čut prebuditi, razviti in spodbuditi v ljudeh ter jim prikazati, da je z majhnimi SPOZNANJI moč priti do ZNANJA. To življenjsko vodilo potrjuje tudi naša letošnja ambasadorka vseživljenjskega učenja.

Vsako leto se držimo načrta, da ima naša območna koordinacija festivala TVU na Koroškem novo krovno temo, skozi katero želimo uveljavljati strategijo vseživljenjskega učenja v najširši javnosti, širiti to zamisel med ljudi in čim učinkoviteje promovirati kulturo tovrstnega učenja. Ocenjujem, da je ravno to naša največja dodana vrednost dejavnosti koordinacije, saj izstopamo iz danih okvirjev in vsako leto pod s strani Andragoškega centra Slovenije podano glavno temo najdemo neko novo lokalno zgodbo, s katero tematsko obarvamo festival na Koroškem. To nam predstavlja pomembno usmeritev in cilj pri snovanju našega prispevka pri tem projektu, saj na način, na katerega mi izvajamo projekt, še temeljiteje ozaveščamo javnost o pomembnosti, navzočnosti in prisotnosti vseživljenjskega učenja v vseh življenjskih obdobjih. Na vseh sferah tako javnega kot zasebnega življenja, po vsej časovni in vsebinski razsežnosti in z raznolikimi partnerji dokazujemo, kako pomembno je spoznanje, znanje in učenje pri vsaki dejavnosti. Skozi vse organizirane dogodke bomo promovirali učenje kot pridobivanje znanja, kot usposabljanje za delo, kot pomemben dejavnik kakovostnega oziroma kvalitetnejšega bivanja v skupnosti in tudi kot tisti element, ki nam pomaga pri osebni rasti in dvigu kompetenc, ki jih potrebujemo v vsakdanu.

Vsi partnerji so skozi krovno temo (spo)ZNANJE BREZ MEJA seznanjali lokalne skupnosti širom Koroške o najrazličnejših učnih potrebah, o možnostih in priložnostih za učenje, o lastni dejavnosti, vezani ali povezani na temo vseživljenjskega učenja, o tem, da postane glas vseh, ki smo učeči se, čim bolj slišan in prepoznan. Ravno ta enotna promocija pod enako oblikovanimi naslovi prireditev/dogodkov pa je le še okrepila pomen učenja na regionalni ravni in v tem vidimo dodano vrednost naše območne koordinacije 27. Tednov vseživljenjskega učenja.

Z izpeljavo TVU 2022 smo želeli prikazati in dokazati, kako vsak soustvarjalec festivala prenaša spoznanja/znanja na druge – kako se učijo najmlajši (sodelovanje z vrtci), kako sodelovalni so osnovnošolci (sodelovanje z osnovnimi šolami), kako inovativni so srednješolci (sodelovanje s srednjimi šolami), na katerih področjih vseživljenjskega učenja delujejo najrazličnejši zavodi, društva, različni centri, samostojni podjetniki, družbe z omejeno odgovornostjo …

Cilj pisane palete povezovalcev letošnjega TVU je bil, da skupaj poskušamo dokazati, da se s spoznavanjem in s predajo znanja srečujemo vsi posamezniki dejansko na vsakem koraku življenja – pa naj bo to zavedno ali nezavedno, priložnostno ali naključno, formalno ali neformalno …

Bistvo naše rdeče niti letošnje koordinacije (SPO)ZNANJE BREZ MEJA je bilo dokazati oziroma prikazati skozi številne organizirane dogodke, da znanje ne pozna meja in da za spoznavanje (nečesa) novega ni nikoli prepozno. Pri ljudeh smo želeli spodbuditi, dvigniti in ozavestiti pozitiven odnos do učenja, znanja, spoznanj, umetnosti, znanosti, kulture, turizma, podjetnosti in drugih sfer naše družbe, na katerih delujejo naši izvajalci TVU 2022, saj ocenjujemo, da nam povezovalnega duha v današnjem času zelo primanjkuje. Prav vzpostavitev našega partnerstva je temeljila na načelih naše ustanove, mota ustanove, ki je: skupaj širimo, dopolnjujemo in nadgrajujemo, kar se v okviru TVU zagotovo bomo, smo močnejši, prodornejši, inovativnejši in prepoznavnejši.

Ljudska univerza Ravne na Koroškem (LURA) se v okviru izpeljave 27. Tednov vseživljenjskega učenja 2022 iz srca zahvaljuje vsem sodelujočim, partnerjem, financerjem festivala, nacionalnem koordinatorju – Andragoškemu centru Republike Slovenije in vsem udeležencem/obiskovalcem, in sicer za vse, kar so (po)storili za ta festival in za izpeljavo številnih dogodkov/prireditev. Skupaj nam je resnično uspelo udejanjati, uresničevati in dokazati letošnji slogan na LURA: SPOZNANJE/ZNANJE BREZ MEJA.

NACIONALNI KOORDINATOR IN FINANCERJI PROJEKTA TVU 2022

NACIONALNI KOORDINATOR TVU 2022: Andragoški center Slovenije

FINANCERJA PROJEKTA TVU 2022: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije in Občina Ravne na Koroškem.

Poročilo spisala in dokumentacijo zbrala:

dr. Anja Benko, direktorica LURA in območna koordinatorica na LURA za TVU 2022

TK 2023-2029

Obdobje izvajanja: 13. 10. 2023–30. 6. 2029

Poslovodeči partner: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih

Konzorcijski partner: Ljudska univerza Ravne na Koroškem

 

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

 

Ciljna skupina projekta so odrasli. Posebno pozornost bomo namenjali naslednjim skupinam odraslih:

 • nižje izobraženim (srednješolsko izobraževanje ali manj),
 • aktivnim, ki so stari 55 let ali več,
 • tujcem in
 • zapornikom.

Sofinancirali se bodo izobraževalni programi za odrasle za pridobitev temeljnih kompetenc. Odrasli se bodo lahko vključili v naslednje programe:

 • programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost (Izzivi podeželja, Moj korak, razgibajmo življenje z učenjem itd.);
 • javnoveljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik;
 • javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev;
 • javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle;
 • javnoveljavni program Digitalna pismenost za odrasle;
 • neformalni izobraževalni programi (tečaji tujih jezikov, komunikacije, računalništva, trajnosti, zdravega življenjskega sloga, miselne delvnice ipd.) in
 • programi priprav na izpite iz slovenščine.

 

Odrasli se lahko vključi v več izobraževalnih programov. Program je uspešno zaključen, če je udeleženec prisoten najmanj 80 % ur trajanja programa.

 

Informacije o projektu:

Barbara Gosnik

040 699 596

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus. Javni razpis se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.

Kontakt

Ljudska univerza Ravne – LURA
Čečovje 12a
2390 Ravne na Koroškem

Telefon:
02 82 15 073

Elektronski naslov: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Delovni čas

Ponedeljek, torek, četrtek: 
7.0015.00

Sreda: 
7.0017.00

Petek: 
7.0013.00

Uradne ure

Ponedeljek, torek, četrtek: 
10.0012.00

Sreda: 
9.00–11.00 in 14.00–16.00

Ob petkih ni uradnih ur.

Kontaktirajte nas

Polja označena z (*) so obvezna!
Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Invalid Input
Manjkajoč podatek!
Neveljavno!