Koroško informacijsko in svetovalno središče KISS deluje v javnem zavodu Ljudska univerza Ravne na Koroškem v okviru javne službe na področju izobraževanja odraslih. Financer je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

KISS združuje področje svetovanja in informiranja v izobraževanju odraslih, pomoč pri učenju, karierni kotiček, svetovanje podjetjem, vrednotenje predhodno pridobljenega znanja, središče za samostojno učenje, lokalno točko SVOS in druge podporne dejavnosti.

Informativno svetovalna dejavnost KISS je brezplačna in namenjena mladostnikom ter odraslim vseh starosti.

Svetovalci vam osebno svetujemo in pomagamo na sedežu Ljudske univerze Ravne na Koroškem, na Gačnikovi poti 3, na Ravnah na Koroškem, ali na terenu po prehodnem dogovoru. Informiranje in svetovanje poteka tudi po telefonu, preko elektronske pošte ali preko spletnih orodij.

KONTAKTI

  • Maja Sadar > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., M: 030 666 790;
  • Peter Buhvald > E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., M: 030 666 791.

Ob predhodnem dogovoru organiziramo tudi mobilno svetovalno službo za zavode, podjetja in organizacije, kjer nudimo informiranje in svetovanje za izbrano ciljno skupino.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Za potrebe razvojne, znanstveno-raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje svetovalne dejavnosti v Koroškem informacijskem in svetovalnem središču – KISS ter s tem omogoča brezplačno svetovalno in/ali učno podporo, bomo odrasle ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO in/ali datum rojstva, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke /e-naslov in/ali telefonska številka/, spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta odraslih.

Posameznik osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanj opravi storitev svetovanja. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v Ljudski univerzi Ravne na Koroškem vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah v Koroškem informacijskem in svetovalnem središču – KISS.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: http://www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

IZJAVA, KI JO PODPIŠE SVETOVANEC OB OBISKU KOROŠKEGA INFORMACIJSKEGA IN SVETOVALNEGA SREDIŠČA – KISS

Priloga 1

Spodaj podpisani ____________________________________ (ime in priimek) s podpisom potrjujem, da sem seznanjen, da Koroško informacijsko in svetovalno središče – KISS pri organizaciji – Ljudski univerzi Ravne na Koroškem moje osebne podatke (ime, priimek, EMŠO in/ali datum rojstva, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke /e-naslov in/ali telefonska številka/, spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam) hrani in obdeluje za razvojne ter znanstveno-raziskovalne namene in za potrebe poročanja financerju dejavnosti. Potrjujem, da sem seznanjen s politiko varstva osebnih podatkov pri upravljalcu, ki se nahaja na hrbtni strani te izjave in spletni strani www.acs.si.

Upravljalec zbirke osebnih podatkov, kjer se bodo nahajali moji osebni podatki, je Andragoški center Slovenije, za potrebe izvedbe storitve pa jih obdeluje javni zavod Ljudska univerza Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem.

Moji osebni podatki bodo posredovani tretjim osebam na anonimiziran način, torej iz njih ne bo razvidna moja identiteta. S posredovanimi podatki bo javni zavod Ljudska univerza Ravne na Koroškem ravnal v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

 

V skladu z veljavno slovensko zakonodajo (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov naslednje pravice.

Pravica do dostopa do podatkov

Imate pravico preveriti, ali o vas zbiramo osebne podatke – v tem primeru imate pravico tudi do vpogleda v te podatke.

Če kot posameznik želite, da preverimo ali o vas zbiramo osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali pisno po pošti.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, mi pa imamo kot upravljavec obveznost vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih: (a) obdelavi ugovarjate (glejte pravico do ugovora); (b) osebne podatke smo obdelali nezakonito; (c) osebne podatke moramo izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih.

Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna: (a) za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov; (b) za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če kot posameznik želite, da vaše osebne podatke izbrišemo, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali pisno po pošti. Pravico do izbrisa lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do popravka

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Če kot posameznik želite, da popravimo vaše osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali pisno po pošti.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru: (a) če oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (b) je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; (c) vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebujete vi sami; (č) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Če boste zahtevali omejitev iz navedenih razlogov, potem lahko vaše osebne podatke le še shranjujemo, vse druge vrste obdelav pa lahko izvajamo le: (a) z vašo privolitvijo; (b) za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (c) zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe; (č) zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Pred preklicem (torej prenehanjem) omejitve obdelave osebnih podatkov vas moramo o preklicu omejitve obvestiti.

Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko po elektronski pošti (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali pisno po pošti zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do omejitve lahko uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

Pravica do prenosljivosti

Podatke, ki ste nam jih posredovali in ki smo jih zbrali pri vaši uporabi storitve, lahko prenesete. Podatke v prenosljivi obliki lahko zahtevate osebno na našem sedežu.

Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas bo obvestil o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.